[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Advokat til Ansættelsesret

Advokatrådgivning til ansættelses- og arbejdsret for danske og internationale klienter.  

Advokat ansættelsesret

Hos North Advokater rådgiver vi dig og din virksomhed inden for alle aspekter af ansættelses- og arbejdsretten, og stræber efter at blive din foretrukne samarbejdspartner når det kommer til spørgsmål om personale og HR. Som arbejdsgiver vil du og din virksomhed på, et tidspunkt komme i kontakt med de omfattende og komplicerede love og regler, der regulerer det danske arbejdsmarked.

 

Vores advokatrådgivning omfatter blandt andet 

 • Ansættelse af medarbejder, ansættelseskontrakt
 • Ansættelsesklausuler, konkurrenceklausul, kundeklausul
 • Barsel og forældreorlov
 • Direktørkontrakter
 • Ferie
 • Opsigelse og bortvisning af medarbejdere
 • Personalepolitikker og håndbøger
 • Særligt beskyttede medarbejdere
 • Sygdom og håndtering af sygefravær
 • Vikarer
 • Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere

 

Erik Østergaard-Nielsen

Erik Østergaard-Nielsen

Partner & Advokat (L)

Selskabsret & Ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil:+45 21 72 04 60
Mail: eon@northadvokater.dk

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

CEO, Partner & Advokat (H)

Fast Ejendom & Erhvervsret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Kontakt North Advokater omkring ansættelses- og arbejdsret 

Din juridiske partner til ansættelsesret

 

Hos North Advokater står vi klar til at hjælpe dig inden for alle aspekter af ansættelses- og arbejdsretten. Det kan f.eks. være at du skal ansætte en eller flere medarbejdere, og har behov for rådgivning i forhold til udarbejdelse af ansættelseskontrakten, hvor det er vigtigt, at du allerede fra starten af ansættelsesforholdet får indarbejdet de lovpligtige oplysninger, men i høj grad også de for ansættelsesforholdet, og din virksomhed, relevante oplysninger. Er der tale om en helt særligt betroet medarbejder, er det måske relevant at inkludere en konkurrencekonkurrenceklausul i ansættelseskontrakten, eller måske en kundeklausul, der regulerer medarbejderens kontakt til virksomhedens kunder, efter ansættelsesforholdets ophør m.v. Du skal også være opmærksom på, hvilken type medarbejder du er ved at ansætte, er det en funktionær, en direktør, en vikar eller anden type medarbejder.

Spørgsmål kan også opstå i løbet af et eksisterende ansættelsesforhold, når det sker ændringer i din virksomhed, eller hos medarbejderen. Hvordan skal du som arbejdsgiver håndtere en medarbejder, der skal på barsel, en medarbejder der ikke performer i hans/hendes stilling, en medarbejder der bliver syg under en ferie, håndtering af sygefravær med mulighedserklæring, sygesamtaler og sygedagpengerefusion, ændringer i medarbejderes ansættelsesvilkår, planlægning og varsling af ferie m.fl. Hos North Advokater har vi erfaring inden for alle aspekter af ansættelsesretten, og står klar til at hjælpe dig og din virksomhed videre, når et spørgsmål eller problem opstår.

Vores advokater står også klar til at rådgive dig, i forbindelse med ophør af ansættelsesforholdet. Skal du som arbejdsgiver opsige en eller flere medarbejdere, er det vigtigt at det bliver håndteret korrekt, både i forhold til overholdelse af opsigelsesvarsel, krav om saglighed, skærpet opmærksomhed på særligt beskyttede medarbejdere, overholdelse af både lovmæssige og overenskomstmæssige bestemmelser, lov om masseafskedigelse m.v. Det kan også være at den enkelte medarbejder har overtrådt sine ansættelsesvilkår så groft, at en bortvisning kan komme på tale. Vores advokater står klar til at hjælpe dig med at navigere sikkert igennem både det juridiske og det mere ledelsesmæssige, så den for din virksomhed bedste mulige løsning findes, og den fortsatte drift forstyrres mindst muligt.

Hos North Advokater står vi klar til at lede dig og din virksomhed sikkert igennem enhver udfordring der måtte opstå i forbindelse med jeres medarbejdere.

 

Ansættelseskontrakt og ansættelse af medarbejdere

Når du ansætter en ny medarbejder skal du være opmærksom på, at du har pligt til at give medarbejderen oplysning om alle væsentlige forhold i ansættelsesforholdet. Ansættelsesbevisloven indeholder 10 minimumskrav, der altid skal fremgå af ansættelseskontrakten.
Læs mere om hvordan vi som advokater kan hjælpe dig når du ansætter medarbejdere.

 

Opsigelse og bortvisning af medarbejdere

Uanset om det er en funktionær, ikke funktionær, direktør eller anden type medarbejder, har vi erfaring og mulighed for at guide dig igennem både gældende lovgivning, betingelserne i en eventuel overenskomst og hvordan du som arbejdsgiver bedst muligt håndterer opsigelsen i forhold til virksomhedens fortsatte drift
Læs mere om hvordan vi som advokater kan hjælpe dig når du skal sige farvel medarbejdere.

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet