[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Retssager og tvister

Vi er eksperter inden for retssager og diverse tvister. Og hjælper jer med engagement og dedikation.

“Din succes er vores succes…” 

Vi er eksperter i retssager og tvister. Og hjælper dig bl.a. inden for følgende områder:

  • Strafferet som beskikket og valgt forsvarer
  • Fast ejendom; tvister, mangler, syn og skøn, nybyggeri og kontraktsrådgivning
  • Andelsboligret; rådgivning i forbindelse med mangler, tvister, udvidelse og byggesager
  • Juridisk rådgivning og advokatbistand for virksomheder, herunder;  retssager, tvister og kontraktsgennemgang 
  • Konkursret; herunder rådgivning forud for en konkurs om, hvordan man bedst forbereder sig på en konkurs eller undgår den, gennemførelse af konkurs, konkurskarantænesager, omstødelse mv.
  • Retssager og voldgift; herunder om økonomiske tvister, erstatningsret, mangler ved fast ejendom, entrepriseret, misligholdelse af kontrakter. 
  • Hegns- og naboretssager; herunder gennemførelse af hegnssyn, skelforretninger og mægling 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet