[trustindex no-registration=trustpilot]
+ 45 70 30 24 24 kontakt@northadvokater.dk

North Advokater

Advokat til andelsboligforeninger

Hos North Advokater rådgiver vi om etablering og drift af andelsboligforeninger. 

  

“Vi tror på det er vigtigt, at skabe værdi sammen…”

Advokatekspertise til andelsboligforeninger

Hos North Advokater rådgiver vi om både stiftelse og drift af andelsboligforening. Andelsforeninger er i dag underlagt intensiv regulering, og man møder en række juridiske udfordringer ved stiftelse og drift af en andelsboligforening. Nødlidende andelsboligforeninger og deres finansiering har også været en stor udfordring efter finanskrisen og det kan gå hen og blive en udfordring igen. North Advokater tilbyder juridisk bistand i alle faser af køb af andelsejendom og etableringen af andelsboligforening, ved drift af foreningen samt ved salg af andelsboligforening. Hos North Advokater får I rådgivning af advokater specialiseret i andelsboligret, der juridisk sikrer de bedst mulige beslutninger og udarbejdelse af dokumenter.

 

Som advokater rådgiver vi bl.a. om:

 

 • Køb af andelsboligejendom
 • Tilbudspligten ved salg/køb
 • Etablering af andelsboligforening – herunder finansiering og budget
 • Omdannelse af andelsboligforening til ejerforening eller udlejningsejendom
 • Andelsretgenerelt herunder krav og tvister med enkelte andelshavere
 • Salg/køb af tagareal
 • Entrepriser  
 • Regler for værdiansættelse/vurdering
 • Ejerskab/vedligeholdspligt til dele af ejendommen
 • Oprettelse af erhvervslejemål i andelsboligforeningen
 • Inddragelse af nye arealer i foreningen

Kontakt North Advokater 

 

Herunder finder du nyttig juridisk viden om andelsboligforeninger:
  

Køb af andelsboligejendom og stiftelse af andelsboligforening

En andelsboligforenings øverste organ er generalforsamlingen og ledes oftest af en bestyrelse. Foreningen styres af vedtægter bestemt af andelshaverne ved stiftelse og på generalforsamlingen. Foreningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling, hvor alle beslutninger vedrørende foreningen og driften af denne besluttes, således at alle andelshavere har mulighed for at påvirke beslutningerne.

Ved salg af ejendom med minimum 6 beboelseslejemål, har sælger som hovedregel pligt til at tilbyde lejerne at købe ejendommen på andelsbasis. Hvis ejendommen rummer erhvervslejemål, skal der være 13 beboelseslejemål for at ejer har pligt til at tilbyde ejendommen til lejerne. Lejerne får tilbudt at købe ejendommen som andelsboligforening til samme pris og på vilkår, der svarer til, hvad ejer kunne opnå ved et andet salg.

Ejers tilbud til lejerne skal indeholde alle sædvanlige oplysninger ved en ejendomshandel, oplysninger om drift mv samt information om samtlige lejekontrakter, tilknyttede vedligeholdelseskonti mv. Udformningen af tilbuddet skal være tilpasset køb af en andelsboligforening. 

Lejerne har som udgangspunkt 10 ugers frist til at acceptere tilbuddet og overtage ejendommen som andelsboligforening, hvorigennem hver lejer får brugsret til sin lejlighed. De 10 uger kan forlænges, hvis tilbuddet gives i sommerferien, men under alle omstændigheder er der erfaringsmæssigt meget kort tid til at få detaljerne om både forening og købet på plads. North Advokater er erfarne rådgivere i at sikre at der bliver taget højde for alle aspekter ved køb af andelsboligejendom.

Skal I bruge en advokat til andelsboligforeningen?, så tøv endelig ikke med at kontakte North Advokater her. 

  

Omdannelse af andelsboligforening til ejerforening

Det kan være fordelagtigt at omdanne andelsboliger til ejerboliger, men både beslutningen og processen kræver god indsigt i områdets lovgivning.

Det kan også være nødvendigt at omdanne en andelsboligforening til en udlejningsejendom på grund af dårlig økonomi.

Omdannelsen af andelsboliger til ejerboliger er muligt under visse omstændigheder. Ejendommen skal kunne opdeles horisontalt, dvs. i form af rækkehuse, dobbelthuse eller enkelthuse. For etageejendomme gælder andre regler. Ligeledes skal en række faktorer være på plads før en konvertering kan finde sted. For eksempel skal en forening med statsstøttet lån tilbagebetale lånet før omdannelse, hvilket som regel gør en sådan forening uegnet til omdannelse. Konverteringen fra andelsbolig til ejerbolig skal gerne ske indenfor et kalenderår, da andelshaverne i så fald kan fritages for ejendomsavancebeskatning.

North Advokater hjælper med rådgivning, både overordnet, under selve processen samt kontakt til myndigheder, såsom kommune og Geodatastyrelsen.

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

Partner & Advokat (L)

Rådgivning til fonde og foreninger

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Kontakt en specialiseret advokat nu 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

Vi er eksperter i Corporate & Commercial Law og rådgiver bl.a. om selskabsret samt køb og salg af virksomheder.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Familieret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i familieret, herunder rådgivning ved skilsmisser og forældreansvarssager.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Anbefalinger fra andre kunder

North Advokatpartnerselskab har via Morten Arup Neergaard rådgivet og hjulpet mig adskillige gange. Og til topkarakterer hver eneste gang. Der skulle være kontrakter på plads i forbindelse med andres brug af et onlineprogram, som jeg var med til at skabe. Jeg er trådt ud af et partnerskab som delejer, hvor Morten sørgede for, at jeg kom godt igennem det hele med de rette forudsætninger på plads. Jeg har etableret to selskaber i Norden, som North hjalp mig med at stifte. Og endelig har jeg af flere omgange haft brug for hjælp i tvister om ophavsret til materiale produceret af undertegnede, samt til persondataretlige problemstillinger ved online salg, posting og markedsføring. Norths bistand har uden tvivl været uvurderlig og jeg er altid blevet lyttet til samt rådgivet på bedste vis. Morten og teamet er kompetente, insisterede, troværdige og ikke mindst anstændige mennesker. Det er virkelig godt at vide, at der altid er nogen, der har ens ryg.
Rikke Kjelgaard
Rikke Kjelgaard
14. Juli, 2020.
Morten har igennem en årrække bistået mit selskab MS-Concept med helt centrale erhvervsretlige emner - alt fra samarbejdskontrkater med store kunder som fx Københavns Lufthavn, udfordringer med medarbejdere overtaget ved virksomhedsoverdragelse til vores overenskomst HORESTA/3F/Lederne og helt centrale emner for ledelsen og ejerne. Morten er en virkelig kompetent og stærk rådgiver til den mellemstore ejerledede virksomhed.
Sherif Brimbali
Sherif Brimbali
11. Juli, 2020.
Kan kun give de varmeste anbefaldelinger Og kun give en virkelig god anmeldelse for vort langvarige tilfredsstillende samarbejde og min kompetence indenfor Hotel og Restauration branchen har samarbejde i mange år med Nord Advokater kun med gode resultater og en god sparring samt rådgivning mange tak
Johnny Lykkegaard
Johnny Lykkegaard
11. Juli, 2020.

Bliv kontaktet