[trustindex no-registration=trustpilot]
+ 45 70 30 24 24 kontakt@northadvokater.dk

North Advokater

Projektudvikling af Fast Ejendom

Advokatbistand til projektudvikling af Fast Ejendom. Vi er eksperter og har mange års erfaring med at rådgive juridisk inden for fast ejendom.  

“Vi tror på det er vigtigt, at skabe værdi sammen…”

Projektudvikling af Fast Ejendom 

Hos North Advokater står vi klar til at lede dig sikkert igennem alle faser af projektudvikling af fast ejendom. Vi rådgiver dig hele vejen fra idé til dit projekt står færdigt, herunder udlejning og salg.

Det er vigtigt at alle faser af din projektudvikling foregår korrekt og der indgås de nødvendige aftaler og kontrakter med alle involverede parter.

Vi rådgiver blandt andet om: 

Investorernes krav til ejendomsprojekter

Hos North Advokater har vi stor erfaring med de krav investorerne stiller til et ejendomsprojekt, inden de investerer.  Vi bruger denne erfaring både i vores daglige rådgivning, og når vi hjælper dig med at udarbejde din projektbeskrivelse og  udbudsmateriale. 

Køb og salg af fast ejendom

I forbindelse med køb og salg af ejendommen til dit udviklingsprojekt, rådgiver vi dig om: opkøb af jord til brug for dit ejendomsprojekt, adkomst til og tinglysning af ejendommen, optionsaftaler, køberetter, oplysningsforpligtelsen i forbindelse med salg af ejendommen, købers undersøgelsesforpligtelse i forbindelse med køb af ejendommen, betingelser der skal være gældende for handlen, skøder, eventuelle erhvervelsesbegrænsninger, udstykning og begrænsninger herfor.

Selskabers erhvervelse af fast ejendom

Vi bistår bl.a. med Erhvervelsesbegrænsningen for selskaber, sommerhusloven og tinglysning af skøde.

Landbrugsforhold
Hos North Advokater har vi erfaring med bl.a. Erhvervelse af landbrugsejendomme, landbrugspligt, erhvervelsesbegrænsninger og anvendelse til ikke jordbrugsmæssige forhold.

Erhvervelse af kommunale ejendomme

Pligt til offentligt udbud, hvem og hvad omfattes af udbudspligten, hvad sker der hvis udbud undlades og fremgangsmåden ved offentligt udbud.

Udlændinges erhvervelse af fast ejendom

Vi rådgiver blandt andet om erhvervelsesbegrænsninger, herunder for EU- og ikke EU-borgere.

Udbudsret

Vi rådgiver dig om udbudsreglerne og deres formål, herunder hvilke opgaver der skal sendes i udbud og hvilke bygherrer, der er omfattet af reglerne. 

Vores rådgivning tager udgangspunkt i de nationale og EU-retlige regler, herunder i forhold til den korrekte håndtering af udbud, og hvordan du som både bygherre, entreprenør, leverandør, underleverandør, engageret i underentreprise, skal forholde dig i forhold til ejendomsprojektet. 

Rådgivning om byggeri og entrepriseret, inkl. byggeriets standardaftalevilkår

Hos North Advokater rådgiver vi om alt inden for byggeri og entrepriseret.
Læs mere om byggeri og entrepriseret her

 

Miljø- og planlovgivning

Vi rådgiver blandt andet om plan- og myndighedsforhold, kommuneplaner og ændring og godkendelse af ny lokalplan, opnåelse af byggetilladelse, håndtering af fredede eller bevaringsværdige bygninger, planlægning vedrørende butiksformål, natur- og kulturbeskyttelse, de generelle beskyttelseslinjer (strandbeskyttelseslinjen, søbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen, kirkebyggelinjen, fortidsminder).

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

Partner & Advokat (L)

Projektudvikling af Fast Ejendom 

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Kontakt North Advokater for projektudvikling af Fast Ejendom 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

Vi er eksperter i Corporate & Commercial Law og rådgiver bl.a. om selskabsret samt køb og salg af virksomheder.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Anbefalinger fra andre kunder

North Advokatpartnerselskab har via Morten Arup Neergaard rådgivet og hjulpet mig adskillige gange. Og til topkarakterer hver eneste gang. Der skulle være kontrakter på plads i forbindelse med andres brug af et onlineprogram, som jeg var med til at skabe. Jeg er trådt ud af et partnerskab som delejer, hvor Morten sørgede for, at jeg kom godt igennem det hele med de rette forudsætninger på plads. Jeg har etableret to selskaber i Norden, som North hjalp mig med at stifte. Og endelig har jeg af flere omgange haft brug for hjælp i tvister om ophavsret til materiale produceret af undertegnede, samt til persondataretlige problemstillinger ved online salg, posting og markedsføring. Norths bistand har uden tvivl været uvurderlig og jeg er altid blevet lyttet til samt rådgivet på bedste vis. Morten og teamet er kompetente, insisterede, troværdige og ikke mindst anstændige mennesker. Det er virkelig godt at vide, at der altid er nogen, der har ens ryg.
Rikke Kjelgaard
Rikke Kjelgaard
14. Juli, 2020.
Morten har igennem en årrække bistået mit selskab MS-Concept med helt centrale erhvervsretlige emner - alt fra samarbejdskontrkater med store kunder som fx Københavns Lufthavn, udfordringer med medarbejdere overtaget ved virksomhedsoverdragelse til vores overenskomst HORESTA/3F/Lederne og helt centrale emner for ledelsen og ejerne. Morten er en virkelig kompetent og stærk rådgiver til den mellemstore ejerledede virksomhed.
Sherif Brimbali
Sherif Brimbali
11. Juli, 2020.
Kan kun give de varmeste anbefaldelinger Og kun give en virkelig god anmeldelse for vort langvarige tilfredsstillende samarbejde og min kompetence indenfor Hotel og Restauration branchen har samarbejde i mange år med Nord Advokater kun med gode resultater og en god sparring samt rådgivning mange tak
Johnny Lykkegaard
Johnny Lykkegaard
11. Juli, 2020.

Bliv kontaktet