[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Projektudvikling af Fast Ejendom?

Advokat og rådgivning til projektudvikling af Fast Ejendom. North er eksperter og har mange års erfaring med at rådgive som advokater inden for projektudvikling, byggeri, byggesager og fast ejendom.  

“Vi tror på det er vigtigt, at skabe værdi sammen…”

Hos North Advokater står vi klar til at lede dig sikkert igennem alle faser af projektudvikling af fast ejendom. Vi rådgiver dig hele vejen fra idé til dit projekt står færdigt, herunder udlejning og salg.

Det er vigtigt at alle faser af din projektudvikling foregår korrekt og der indgås de nødvendige aftaler og kontrakter med alle involverede parter, så du undgår byggesager senere i processen. 

Vi rådgiver blandt andet om: 

Investorernes krav til ejendomsprojekter

Hos North Advokater har vi stor erfaring med de krav investorerne stiller til et ejendomsprojekt, inden de investerer.  Vi bruger denne erfaring både i vores daglige rådgivning, og når vi hjælper dig med at udarbejde din projektbeskrivelse og  udbudsmateriale. 

Køb og salg af fast ejendom

I forbindelse med køb og salg af ejendommen til dit udviklingsprojekt, rådgiver vi dig om: Opkøb af jord til brug for dit ejendomsprojekt, adkomst til og tinglysning af ejendommen, optionsaftaler, køberetter, oplysningsforpligtelsen i forbindelse med salg af ejendommen, købers undersøgelsesforpligtelse i forbindelse med køb af ejendommen, betingelser der skal være gældende for handlen, skøder, eventuelle erhvervelsesbegrænsninger, udstykning og begrænsninger herfor.

Selskabers erhvervelse af fast ejendom

Som advokater rådgiver vi bl.a. med Erhvervelsesbegrænsningen for selskaber, sommerhusloven og tinglysning af skøde. 

Landbrugsforhold
Hos North Advokater har vi omfattende erfaring med bl.a. Erhvervelse af landbrugsejendomme, landbrugspligt, erhvervelsesbegrænsninger og anvendelse til ikke jordbrugsmæssige forhold.

Erhvervelse af kommunale ejendomme

Pligt til offentligt udbud, hvem og hvad omfattes af udbudspligten, hvad sker der hvis udbud undlades og fremgangsmåden ved offentligt udbud.

Udlændinges erhvervelse af fast ejendom

Vi rådgiver blandt andet om erhvervelsesbegrænsninger, herunder for EU- og ikke EU-borgere.

Udbudsret

Vi rådgiver dig om udbudsreglerne og deres formål, herunder hvilke opgaver der skal sendes i udbud og hvilke bygherrer, der er omfattet af reglerne. 

Vores rådgivning tager udgangspunkt i de nationale og EU-retlige regler, herunder i forhold til den korrekte håndtering af udbud, og hvordan du som både bygherre, entreprenør, leverandør, underleverandør, engageret i underentreprise, skal forholde dig i forhold til ejendomsprojektet og undgå byggesager i fremtiden.

Rådgivning om byggeri og entrepriseret, inkl. byggeriets standardaftalevilkår

Hos North Advokater rådgiver vi om alt inden for byggeri og entrepriseret.
Læs mere om advokat til byggeri og entrepriseret her

 

Miljø- og planlovgivning

Vi rådgiver blandt andet om plan- og myndighedsforhold, kommuneplaner og ændring og godkendelse af ny lokalplan, opnåelse af byggetilladelse, håndtering af fredede eller bevaringsværdige bygninger, planlægning vedrørende butiksformål, natur- og kulturbeskyttelse, de generelle beskyttelseslinjer (strandbeskyttelseslinjen, søbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen, kirkebyggelinjen, fortidsminder).

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

CEO, Partner & Advokat (H)

Fast Ejendom & Erhvervsret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet