[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Ejeraftale

North Advokater er specialister i ejeraftaler og Corporate & Commercial Law og yder skræddersyet juridisk rådgivning.

Ejeraftale

Få lavet jeres ejeraftale hos North Advokater

Hos North Advokater kan I få udarbejdet en skræddersyet ejeraftale til jeres virksomhed. Det anbefales altid at oprette en ejeraftale når man er mere end én ejer i selskabet, da der på den måde er er nogle fastsatte rammer for det fælles ejerskab i selskabet.

Det er ikke altid nok at bruge en gratis ejeraftale skabelon, da der kan være fejl og mangler der ikke er taget højde for i netop jeres tilfælde og det kan ende med at ramme jer på længere sigt. Derfor kan I med fordel få lavet en ejeraftale hos North Advokater så I er sikre på at alle aspekter er taget med i overvejelserne.

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale er et dokument, der regulerer forholdet indbyrdes mellem ejerne af et selskab. Ejeraftaler kendes også som en aktionæroverenskomst eller en anpartshaveroverenskomst.

Ejeraftalen er med til at sikre alle i virksomhedens ejerkreds, og optegner rammerne for mange forskellige aspekter.

Emner vi hos North Advokater anbefaler bliver beskrevet i en ejeraftale er ting som blandt andet: 

  • Ejernes forpligtelse til at indskyde egenkapital og lånekapital. Desuden Selskabets kapital.
  • Ledelsen af selskabet; blandt andet hvordan bestyrelse og direktion skal udpeges. Hvilke krav der gælder i forhold til flertalsbeslutninger. Om minoritetsbeskyttelse er relevant.
  • Aflønning af og ejernes ansættelse i selskabet.
  • Hovedvilkår for samhandel mellem selskabet og ejerkredsen.
  • Regler for udlodning af udbytte.
  • Forkøbsret til kapitalandelene, herunder for eksempel medsalgspligt- og ret, retningslinjer for fastsættelse af prisen på kapitalandelene.
  • Konkurrenceklausul i tilfælde af udtrædelse af ejerkredsen.
  • Hvilke sanktioner der er ved misligholdelse af ejeraftalen.
  • Mægling, de almindelige domstole og/eller voldgift for at løse uenigheder.

Det er en stort set uudtømmelig liste, men North Advokater kan bistå jer i hvad der er relevant for jer og hvad der måske ikke er nødvendigt at indskrive i jeres ejeraftale. Dette er en vurderingssag fra ejerkreds til ejerkreds.

Erik Østergaard-Nielsen

Erik Østergaard-Nielsen

Partner & Advokat (L)

Selskabsret & Ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil:+45 21 72 04 60
Mail: eon@northadvokater.dk

Tony Wendt

Tony Wendt

Partner & Advokat

Skat, Corporate & Commercial

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 209 204 60
Mail: tw@northadvokater.dk

Morten Arup Neergaard

Morten Arup Neergaard

Partner & Advokat (L)

Kontakt os eller læs mere længere nede på siden

Ejeraftale, hvordan?

For at oprette en ejeraftale skal I kontakte North Advokater så vi kan rådgive jer og udarbejde jeres ejeraftale. Vi finder sammen ud af hvilke punkter der er vigtige for jer, samt hvilke rettesnore der skal være i netop jeres ejerkreds. For at I skal få det størst mulige udbytte, er det vigtigt at vi ved hvad I vægter højest, derfor er det en proces vi går igennem sammen så jeres ejeraftale bliver så god og dækkende som muligt. Prisen på jeres ejeraftale afhænger af hvor mange timer der skal lægges i udarbejdelsen, men I er velkomne til at kontakte os for at høre nærmere.

En ejeraftale er desuden vigtig at have uanset om virksomheden er et ApS, A/S eller I/S – så længe der er flere ejere. Det er bedst at indgå aftalerne mens man stadig er på god fod og på den måde kender spillereglerne på forhånd, hvis der skulle opstå et brud.

 


Ejeraftalen på længere sigt

Der kan ske ændringer i virksomhedens set-up som det er en god ide at dække sig ind overfor i ejeraftalen. Selvom der kan laves ændringer i en ejeraftale efterfølgende, er det bedst at have den helt på plads fra start af, og inden eventuelle uoverensstemmelser opstår

Det bør for eksempel være en betingelse at alle nye ejere skal med i ejeraftalen som den er. Og det er derfor især vigtigt at den oprindelige aftale er gennemarbejdet ned i mindste detalje, så man ikke risikerer at den vil sætte en stopper for et fremtidigt muligt samarbejde med andre parter.

Derudover er det særdeles vigtigt at have klare retningslinjer for hvordan det skal foregå, såfremt én eller flere i ejerkredsen vælger at forlade selskabet helt. Det er med til at undgå konfliktoptrapning og uvenskaber indbyrdes.

 


Krav til ejeraftale

Fra selskabslovens side er der lagt op til at ejerne i et selskab selv skal afgøre hvad der skal indgå i deres ejeraftale og hvad der skal dækkes ind. Der er kun et krav for at den er gyldig – nemlig at alle parter har sat deres underskrift på aftalen.

Det er ikke obligatorisk at have indgået en ejeraftale, men det er klart at foretrække at have de overordnede linjer på plads i tilfælde af brud i ejerkredsen. For hvis der først er kommet kurrer på tråden, er det oftest sværere at nå til enighed i sagen.

 


Hvad koster en ejeraftale?

En pris på en ejeraftale kan variere meget og afhænger af om I f.eks. vælger en gratis skabelon, eller sørger for at sikre jer selv optimalt og får en erhvervsadvokat til at rådgive og hjælpe jer med en ejeraftale, hvor der er taget højde for alle scenarier.
Med en gratis skabelon risikerer I at overse vigtige aspekter af jeres aftale, hvilket kan komme til at koste både økonomisk og personligt, i tilfælde af en tvist i ejerkredsen. Derfor anbefaler vi at I kontakter en af vores specialister indenfor ejeraftaler allerede i dag.

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet