[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Generationsskifte

North Advokater har et specialiseret team, der yder skræddersyet juridisk rådgivning inden for alle aspekter af generationsskifte.

Advokat til generationsskifte

Hos North Advokater har vi specialiserede erhvervsadvokater og rådgivere, der bistår dig med generationsskifte og overdragelse af virksomhed. Som Corporate Commercial advokater rådgiver vi dig i den optimale struktur og proces, så du er sikret at alt, er juridisk korrekt og har et stærkt fundament for dit generationskift. Vi kan bistå med en velstruktureret plan og eksekvering af processen, herunder succession og skattetekniske spørgsmål.


Behovet for rådgivning til generationsskift
e

Ifølge flere undersøgelser står et større antal ejerledede danske virksomheder foran et generationsskifte. Tusindvis af mindre og mellemstore danske virksomheder står i den situation, at de indenfor de nærmeste år bør gennemføre et generationsskifte, hvis deres kapital, oparbejdede viden og know-how samt arbejdspladser skal videreføres.

Den rette håndtering af et generationsskifte er af stor betydning for en virksomheds fortsatte drift, og kan være helt afgørende for, om virksomheden kan videreføres og dermed at de værdier, stifteren/ejerlederen har opbygget, ikke går til spilde, og at arbejdspladser ikke går tabt. Det gode generationsskifte kan ikke blot opfylde dette, men kan lægge grunden til fremtidig vækst. Dette kan ske, når det eksisterende fundament suppleres med friske kræfter, nye idéer og måske nye forretningsforbindelser og/eller ny kapital.

 

Kontakt os for rådgivning eller læs videre herunder

 

Forberedelse af generationsskift

Afgørende for det gode generationsskifte er, at ejerlederen i god tid får lagt en plan for generationsskiftet. Det ses desværre at forekomme, at en plan ikke er lagt, og i værste fald at arvingerne står med en virksomhed efterladt af den afdøde ejerleder, hvor ingen har den fornødne indsigt i virksomheden, og virksomheden derfor blot må søges solgt hurtigst muligt og til deraf følgende lav pris. Måske endda kun som en realisation af aktiver.

Det er derfor afgørende at få lagt en plan i god tid.

Den erfarne advokat vil kunne bidrage med vigtigt input, helt fra de første overvejelser gøres.

 

Overvejelser for generationsskiftet

Når planen skal lægges, skal der overvejes centrale spørgsmål såsom:

 • Hvem forventes at overtage virksomheden: Ejerlederens børn eller anden familie, én eller flere nøglemedarbejdere, eller folk udefra? I sidstnævnte fald er der forskel på, om køber skal findes indenfor samme branche, på leverandør- eller kundesiden, eller måske i form af en kapitalfond eller en investor, der ønsker at prøve kræfter med virksomheden.
 • Skal der ske en glidende overtagelse, hvor ejerlederen bevarer en rolle i virksomheden i en periode, eller ønskes et ”clean cut”, hvor ejerlederen sælger og dernæst går på pension eller kaster sig over noget helt andet?
 • Hvilken pris forventes?
 • Forventes en kontant købesum, eller kan accepteres betaling over en periode, evt. resultatafhængigt (earn-out) ? Sidstnævnte vil ofte hænge sammen med spørgsmålet om ejerlederens fortsatte tilknytning.

Den erfarne advokat vil kunne bidrage med vigtigt input og samtidig foreslå inddragelse af andre rådigvere såsom revisor eller virksomhedsmægler.

 

Plan for generationsskiftet

På baggrund af overvejelserne bør der lægges en plan, dækkende punkter såsom:

 • Salgsmodning af virksomheden,
 • Generationsskiftets struktur:
 • Overdragelse af aktiver eller ejerandele,
 • selskabsoprettelse på sælger- og/eller købersiden,
 • skattemæssig optimering,
 • Aftale med køber(ne), hvis salg til familie eller nøglemedarbejdere, eller udbud af virksomheden, hvis salg påtænkes at ske til en ekstern part,

Der bør inddrages en advokat med de fornødne kompetencer til at bistå i denne fase.

 

Gennemførsel af plan for generationsskiftet

Når planen skal føres ud i livet og generationsskiftet gennemføres, er det vigtigt, at der tages ordentligt hånd om de enkelte punkter. Alt ud fra størrelsen og kompleksiteten af transaktionen bør involveres forskellige professionelle rådgivere.

Det er særligt vigtigt, at advokaten involveres i udformning af de aftaler, der skal ligge til grund for generationsskiftet. Disse vil altid indbefatte en købsaftale, men kan alt ud fra størrelsen og kompleksiteten af transaktionen udgøre følgende:

 • Letter of Intent (LoI), Head of Terms eller tilsvarende foreløbig aftale, typisk rummende gensidig fortrolighed samt en tidsbegrænset eksklusivitet for køber;
 • Fortrolighedserklæring (NDA);
 • Købsaftale; aktiver (APA) eller ejerandele (SPA);
 • Closing memorandum;
 • Vedtægter/ændringer;
 • Ejeraftale/ændringer.

 

Få rådgivning til generationsskiftet hos North Advokater

North Advokater kender alle reglerne og besidder ekspertise inden for generationsskifte og virksomhedsoverdragelse og står til fuld rådighed med rådgivning i denne vigtige omstrukturering.
Som erfarne erhvervsadvokater rådgiver vi i alle former for virksomhedsoverdragelse og generationsskifter. Det gælder, hvad enten I har behov for hjælp og rådgivning og skal foretage generationsskifte i familieejede virksomheder, landbrug, ejendomsselskab eller enkelte ejendomme, generationsskifte i ApS, holdingselskab, enkeltmandsvirksomhed, anden form for erhvervsvirksomhed, som aktier / investeringer eller generationsskifte i eksempelvis kapitalfond.
På baggrund af vor betydelige erfaring kan vi med fordel involveres tidligt i processen, så vi kan være med til at strukturere overvejelserne og sikre, at processen kommer godt i vej og føres ordentligt i mål.
Vi rådgiver i generationsskifte både på dansk og engelsk og hjælper f.eks. også med skat og skattefordele, succession og glidende generationsskifte.

Kontakt gerne advokat Erik Østergaard-Nielsen på eon@northadvokater.dk eller direkte tlf. 21 72 04 60 for en indledende, uforpligtende drøftelse.

 

Erik Østergaard-Nielsen

Erik Østergaard-Nielsen

Partner & Advokat (L)

Selskabsret & Ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil:+45 21 72 04 60
Mail: eon@northadvokater.dk

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

CEO, Partner & Advokat (H)

Fast Ejendom & Erhvervsret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Tony Wendt

Tony Wendt

Partner & Advokat

Skat, Corporate & Commercial

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 209 204 60
Mail: tw@northadvokater.dk

Har du spørgsmål?

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet