[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Advokat til selskabsret

Advokatrådgivning til selskabsret for danske og internationale klienter.  

Advokat selskabssret

Ejerbog

Ejerbogen er selskabets fortegnelse og dokumentation for, hvem der er selskabets kapitalejere og panthavere, herunder hvor stor en andel de hver især ejer. Ejerbogen er et internt dokument men skal kunne fremvises og være til rådighed for offentlige myndigheder. Vær opmærksom på reglerne i forhold til registrering af legale og reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.

Der findes ikke noget formkrav i forhold til formatet på ejerbogen, der kan føres i f.eks. et Word-dokument. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et elektronisk ejerbogs-værktøj, hvor det er muligt at registrere selskabets ejerbog. Hos North kan vi hjælpe dig med både at oprette og ajourføre dit selskabs ejerbog.

Det er et krav, at ejerbogen indeholder følgende oplysninger:

  • Oplysning om samtlige kapitalejere (også kapitalejere, der ejer mindre end 5% af kapitalandelene).
  • Oplysning om kapitalejernes samlede beholdning af kapitalandele, og de stemmeandele der er knyttet til de enkelte kapitalandele. Herunder oplysning om kapitalklasser.
  • Oplysning om dato for erhvervelse, afhændelse og/eller pantsætning af kapitalandelene.
  • Oplysning om kapitalandelenes størrelse.

Alle ejere i anparts- og iværksætterselskaber har ret til at få adgang til selskabets ejerbog. I andre typer selskaber har kapitalejerne alene adgang til selskabets ejerbog, når denne rettighed fremgår af selskabets vedtægter.

Erik Østergaard-Nielsen

Erik Østergaard-Nielsen

Partner & Advokat (L)

Selskabsret & Ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil:+45 21 72 04 60
Mail: eon@northadvokater.dk

Tony Wendt

Tony Wendt

Partner & Advokat

Skat, Corporate & Commercial

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 209 204 60
Mail: tw@northadvokater.dk

Her fortæller du kort om dit behov og hvornår det passer bedst, at jeg ringer dig op til en uforpligtende samtale...

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet