[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Advokat til selskabsret om reelle ejere

Advokatrådgivning for danske og internationale klienter.  

Advokat selskabssret

Reelle ejere

Reelle ejere er de fysiske personer, som ejer eller har bestemmende indflydelse på et selskab. Der kan være tale om direkte eller indirekte ejerskab eller indflydelse. Det afgørende er, at den reelle ejer enten ejer, kontrollerer eller på anden måde øver indflydelse over et tilstrækkeligt antal ejerandele og/eller stemmerettigheder eller på anden måde udøver bestemmende indflydelse på en virksomhed.

En direkte ejer er en fysisk person, som direkte ejer kapitalandele og/eller besidder stemmeandele i en virksomhed. En indirekte ejer er den fysiske person, der f.eks. gennem en holdingkonstruktion ejer kapitalandele eller stemmerettigheder i en virksomhed. De reelle ejere kan være både danske eller udenlandske personer. Selskabets reelle ejere er ikke nødvendigvis de/den samme som selskabets legale ejere, se nærmere herom under afsnittet legale ejere.

Reglerne om reelle ejere er vedtaget på baggrund af et EU-direktiv, og de er implementeret i en række forskellige love, herunder Selskabsloven, Lov om visse Erhvervsdrivende Virksomheder, Fondsloven m.fl.

For at have bestemmende ejerskab eller indflydelse over et selskab skal der være tale om et direkte eller indirekte ejerskab, eller bestemmende indflydelse på 25% eller derover. Hvis ingen fysisk person kan udpeges som reel ejer, indsættes selskabets ledelse som reelle ejere.

Det er en pligt for selskabet både at identificere og registrere virksomhedens reelle ejere. Hvis selskabet undlader dette, er der grundlag for, at selskabet oversendes til tvangsopløsning. Erhvervsstyrelsen vil sende en påmindelse til selskabet med en frist for registrering, og overholdes denne frist ikke, vil selskabet blive oversendt til tvangsopløsning. Har selskabet ingen reelle ejere, skal dette registreres hos Erhvervsstyrelsen, og ledelsen vil da blive indsat som de reelle ejere, f.eks. har børsnoterede selskaber ingen reelle ejere.

Har du og din virksomhed behov for bistand i forhold til identifikation af selskabets ejerkæde og reelle ejere, bistår vores team dig gerne hermed. Vi kan også foretage de nødvendige registreringer hos Erhvervsstyrelsen på selskabets vegne.

Ønsker du mere viden om reelle ejere, så kontakt en af vores advokater direkte eller udfyld formularen.
Erik Østergaard-Nielsen

Erik Østergaard-Nielsen

Partner & Advokat (L)

Selskabsret & Ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil:+45 21 72 04 60
Mail: eon@northadvokater.dk

Tony Wendt

Tony Wendt

Partner & Advokat

Skat, Corporate & Commercial

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 209 204 60
Mail: tw@northadvokater.dk

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet