+ 45 70 30 24 24 kontakt@northadvokater.dk

North Advokater

Corporate & Commercial Law

Vi er eksperter inden for ”Corporate & Commercial law” og hjælper dig hele vejen i mål.

VI ER EKSPERTER INDEN FOR ”COMMERCIAL LAW” OG TILBYDER JURIDISK HJÆLP TIL:

 

 

  • Selskabsret, herunder kapitalforhøjelser og –nedsættelser, stiftelse af selskaber, fusioner, spaltninger, likvidationer, omstrukturering og joint ventures

 

  • Køb og salg af virksomhed

 

  • Erhvervsretlige kontrakter, herunder diverse samarbejdsaftaler, udviklingsaftaler, almindelige forretningsbetingelser, distributør- og handelsagentaftaler og kontrakter om køb og salg af produktionsanlæg mv.

 

  • Ansættelsesret, bestyrelsesforhold og direktørforhold, herunder udarbejdelse af direktørkontrakter.

 

  • Fonde og foreninger

 

  • Finansielle virksomheder

 

  • Advokathjælp til køb, salg eller anden overdragelse af praksis for speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter osv.

 

  • Persondataret

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

Vi er eksperter i Corporate & Commercial Law og rådgiver bl.a. om selskabsret samt køb og salg af virksomheder.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Familieret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i familieret, herunder rådgivning ved skilsmisser og forældreansvarssager.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Udfyld formularen og bliv kontaktet