[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Skatteadvokat

Leder du efter en skatteadvokat, der kan rådgive dig inden for selskabsskat, kapitalindkomst, aktieudbytte og lignende?

Så er du kommet til det helt rigtige advokatkontor. Hos North Advokater har vi nogle af landets bedste skatteadvokater, der står klar til at rådgive dig på højeste niveau.

 

“Vi passer på dine penge…”

advokater med speciale i skat og skatteret  

North Advokater er skattespecialister og dækker alle juridiske områder inden for skatteret og skattesager. I vores advokatteam har vi både erfarne virksomhedsejere, skatteadvokater og advokater med speciale i selskaber og erhvervsret. Tilsammen udgør vi den ideelle juridiske rådgiverstab for virksomheder, og vi vil gerne være din fortrukne skatteadvokat.

Med stadig mere komplekse regelsæt, kræver alle skatteforhold efterhånden bistand af skatteadvokater med ekspertise i skatteret. Hos North Advokater i hjertet af København leverer vi højt kvalificeret bistand og skatterådgivning til alle dele af erhvervslivet. Rådgivningen ydes af specialiserede skatteadvokater med detaljeret viden om- og erfaring i skatteret. Vi har ført nogle af Danmarks største skattesager inden for deres område, som har bevirket ændring af retspraksis og beskatningsform, hvilket har sparet vores klienter for mange millioner kroner i skat.

Hos North Advokater arbejder vi på, at være foretrukken rådgiver for virksomheder og selskaber med kontakt til dansk skattelovgivning i Danmark såvel som internationalt. Vi bistår med skatterådgivning i forhold til alle trin i blandt andet etablering og omdannelse, M&A, medarbejderskat, skatte- og afgiftsproces mv. 

Kontakt os i North Advokater med det samme for at få mere information om vores højt kvalificerede skatteadvokater eller læs meget mere om skat herunder.

  

Kontakt skatteadvokat r

Virksomheder med udenlandske arbejdstagere samt fordelagtige skatteordninger  

North Advokater tilbyder bistand til virksomheder med incitamentsordninger og særlige skatteforhold for danske og udenlandske medarbejdere. Vi yder rådgivning om bl.a. lav lønbeskatning, aktieløn, aktieudbytte og kontaktordninger. Vi hjælper med retningslinjer for danske børsnoterede selskaber, og mulighederne for lav lønbeskatning ved tilflytning til Danmark.

 

Internationale skatteforhold  

At vælge den rigtige skatteadvokat til internationale skatteforhold, kan være afgørende. Internationale skatteforhold kræver grundigt kendskab til blandt andet feltet mellem forskellige landes skattelovgivning. Et område som en skatteadvokat hos North Advokater kan rådgive i. Vi hjælper bl.a. med dobbeltbeskatningsaftaler, afklaring af skattepligt og herunder kvalifikation af udenlandske enheder, samt kildebeskatning.

 

Skatteretslig bistand, investeringsselskaber og finansielle instrumenter

North Advokater yder bistand i skatteretslige spørgsmål vedrørende investeringsselskaber og finansielle instrumenter. Vores skatteadvokater rådgiver blandet andet i spørgsmål om aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven.

 

Skat og selskabsretlig bistand vedrørende M & A og omstrukturering af selskaber

North advokater yder skatterådgivning i alle forhold omkring M & A, køb og salg af virksomhed samt ved omstrukturering eller omdannelse af virksomhed eller selskab. I komplekse processer er det vigtigt at vælge den rigtige advokat der både har ekspertise i skat og selskabsret. Hos North hjælper vores erfarne skatteadvokater under alle trin i M & A, omstrukturering eller omdannelse af virksomhed. Vi rådgiver og yder skatte- og selskabsretslig bistand i forhold til overordnet struktur, skatterelevante bestemmelser i aftaler, aktieombytning og tilførsel af aktiver. Desuden yder vi bistand ved spaltning (fission) og fusion. I den konkrete sag bistår vi i alle led af det forberedende arbejde og under selve eksekveringen, så vi kan sikre at alle skattemæssige forhold er på plads.

 

Skatte- og afgiftsproces 

Ved skatte- og afgiftsproces er det vigtigt med en skatteadvokat der har viden om både lovgivning og praksis indenfor området. Vi bistår i alle trin i skatte- og afgiftsprocesser. North Advokater yder bistand bl.a. ved indhentning af bindende svar fra SKAT, ved retssager i skatteret herunder landsskatteretsager.

 

Udenlandske koncerners danske selskaber og filialer

En udenlandsk koncern kan etablere sig i Danmark ved et dansk selskab eller en filial. Hos North Advokater har vi skatteadvokater der rådgiver om skatteforhold i de enkelte detaljer ved etablering i Danmark. Vi bistår i selve etableringsprocessen, med skatterådgivning i forhold til blandt andet aktionær- og ledelsesforhold. Efter etableringen bistår vi med skatterådgivning og for eksempel afholdelse af generalforsamlinger.

 

Optimering af dine skatteforhold

Hvad enten du sidder som ejerleder i et selskab, er direktør eller privat investor, rådgiver vi dig på højeste plan i at få mest muligt ud af dine midler og opnå de største skattefordele. Vi hjælper dig f.eks. med:
Aktieavance, Aktieudbytte, Ekstraordinær genoptagelse, Udbytte, Kildeskat, Renter, Indkomstforhøjelse, Forhøjet indkomst, Kapitalindkomst, Kapitalforhøjelser eller hvis du sidder med en skattegæld og har brug for at vende den til din fordel.

 

Tony Wendt

Tony Wendt

Partner & Advokat

Skat, Corporate & Commercial

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 209 204 60
Mail: tw@northadvokater.dk

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

CEO, Partner & Advokat (H)

Fast Ejendom & Erhvervsret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Erik Østergaard-Nielsen

Erik Østergaard-Nielsen

Partner & Advokat (L)

Selskabsret & Ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil:+45 21 72 04 60
Mail: eon@northadvokater.dk

Kontakt dine nye skatteadvokater 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet