[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Vedvarende energi og grøn omstilling

North Advokater rådgiver aktører indenfor vedvarende energi (VE), såvel som CO2 reduktion og lagring (CCS).

Advokater med ekspertise inden for vedvarende energi og grøn omstilling

Som advokatfirma rådgiver North Advokater aktører indenfor vedvarende energi (VE). Dels baseret på vores generelle kompetencer indenfor selskabs- og erhvervsret, dels med specifik erfaring indenfor VE, rådgiver vi aktører indenfor energiproduktion (grøn energi) såvel som andre CO2 reducerende tiltag. P.t. rådgiver vi som advokater en større dansk aktør indenfor planlagt lagring af CO2 (CCS).


North Advokater tager den grønne omstilling alvorligt

I en verden, der søger bæredygtige og grønne løsninger for at bekæmpe klimaforandringerne og fremme vedvarende energi, spiller advokater en afgørende rolle. Hos North Advokater forstår vi vigtigheden af at støtte virksomheder og organisationer, der arbejder inden for områder som vedvarende energi, grøn omstilling og miljøbeskyttelse. Vort dedikerede team af advokater har en dybdegående ekspertise inden for disse områder og hjælper vore klienter med at navigere gennem de komplekse juridiske udfordringer, der følger med.

Vor rådgivning dækker såvel selskabsoprettelse, strukturering af koncern og forretning og aftaler med investorer eller långivere, som indgåelse af alle former for kontrakter med både leverandører, rådgivere, (joint venture) partnere og kunder. Endelig bistår vi i relation til regulatoriske forhold og myndigheder, herunder i forhold til licensansøgning.

 

Kontakt os for rådgivning eller læs videre herunder

 

Ekspertise i vedvarende energiprojekter

Vedvarende energi er nøglen til en bæredygtig fremtid, og som led i samfundets investering i grøn omstilling er investeringer i solenergi, vindenergi og andre grønne teknologier stigende. Vores specialiserede advokater står klar til at arbejde tæt sammen med energivirksomheder, projektudviklere og investorer for at facilitere disse projekter. Vi hjælper med alt fra licensansøgninger og godkendelser til forhandlinger om projektfinansiering og indgåelse af samarbejdsaftaler.

 

Regulatory Compliance og miljøretlige anliggender

Overholdelse af miljøregler og lovgivning er afgørende for enhver virksomhed, der opererer inden for vedvarende energi og grøn teknologi. Vore advokater rådgiver klienter i at navigere i komplekse miljømæssige og regulatoriske udfordringer.

 

Energikøb og handel med vedvarende energi

Energihandel og køb af vedvarende energi er centrale elementer i den grønne omstilling. Vore advokater kan hjælpe klienter med at strukturere energikøbsaftaler, forhandle med leverandører og sikre, at de får den mest gunstige pris og vilkår.

 

Tvister og konfliktløsning i den grønne omstilling

Selv i den grønne sektor kan tvister opstå. Vore advokater er erfarne i at håndtere tvister inden for vedvarende energi og grøn teknologi. Vi søger altid at finde effektive og hurtige løsninger, herunder forhandlinger og alternative tvistløsningsmetoder, for at minimere omkostningerne og tidsforbruget for vore klienter.

 

Fremtiden for grønne juridiske løsninger

Som samfundet fortsætter med at bevæge sig mod en grønnere fremtid, forventer vi, at de juridiske udfordringer inden for vedvarende energi og grøn omstilling vil udvikle sig. Hos North Advokater er vi forpligtet til at være på forkant med disse ændringer og hjælpe vore klienter med at trives i en stadig mere bæredygtig verden.

 

Afsluttende bemærkninger fra advokaten

Vedvarende energi og investering i grøn omstilling er centrale drivkræfter for fremtiden. Hos North Advokater er vort team af specialiserede advokater dedikeret til at støtte vore klienter inden for den grønne sektor med omfattende juridisk ekspertise. Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine juridiske behov inden for vedvarende energi og grøn omstilling.

North rådgiver om alle aspekter i forbindelse med VE. Fra lov om fremme af vedvarende energi og lov om vedvarende energi, som nogle af de grundlæggende betingelser, aktører skal have styr på for at navigere i vores nye virkelighed, til alt i forbindelse med vedvarende energi aktier, investeringer og partnerskaber.

 

Erik Østergaard-Nielsen

Erik Østergaard-Nielsen

Partner & Advokat (L)

Selskabsret & Ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil:+45 21 72 04 60
Mail: eon@northadvokater.dk

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet