[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

whistleblowerordning for vores advokater

Whistleblowerordning  – Hvidvasklovens § 35

Det er obligatorisk for større advokatkontorer at have en Whistleblowerordning ift. hvidvaskningsloven. Læs uddrag fra advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning fra 2022 herunder. Og find guiden for procedure, hvis du vil anvende ordningen mod NORTH Advokatpartnerselskab eller selskabets ansatte.

Der er i lovens § 35 indsat en forpligtelse for alle advokatfirmaer med flere end fem ansatte til at have en ordning, hvor de ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af loven eller af regler udstedt i medfør af loven (den såkaldte ”whistleblowerordning”). Bestemmelsen omfatter altså ikke overtrædelser af anden lovgivning. Der skal kunne indberettes såvel alvorlige som mindre alvorlige og mulige overtrædelser. Ansatte er virksomhedens medarbejdere og altså ikke firmaets ejere. Hvis f.eks. et advokatinteressentskab ejes af tre partnere og har ansat to fuldmægtige og tre sekretærer, har firmaet således fem ansatte og er derfor ikke omfattet af pligten til at etablere en whistleblowerordning. I advokatfirmaer, hvor en af partnerne har indskudt eksempelvis et anpartsselskab som medejer af det interessentskab eller partnerselskab, som driver advokatfirmaet, må anpartsejeren betragtes som medejer og altså ikke som ansat, selvom han fremstår som ansat i anpartsselskabet. Som loven er formuleret, skelnes der ikke mellem forskellige grupper af ansatte, og man tæller antal hoveder og ikke antal årsværk. Det er heller ikke afgørende, hvor mange ugentlige arbejdstimer den ansatte har. En deltidsansat tæller således med som en ansat. Ordningen skal være etableret senest tre måneder efter, at firmaet har ansat den sjette ansatte person/ medarbejder. Hvis firmaet allerede har en whistleblowerordning i henhold til anden lovgivning, kan denne ordning også omfatte indberetninger efter hvidvasklovgivningen. Ordningen skal være uafhængig af den daglige ledelse, hvilket betyder, at der skal etableres en selvstændig funktion, der er uafhængig af den daglige ledelse, og den udpegede modtager af indberetningerne kan derfor ikke være indehaver af advokatfirmaet.

North Advokater uvildige varetager af Whistleblowerordning er David A Jensen Kommunikation.

Skulle du ønske at anmelde en advokat hos North Advokatpartnerselskab kan dette gøres anonymt. David A Jensen Kommunikation er som uvildig varetager de eneste der modtager anmeldelsen og vil herfra tage de nødvendige skridt. Du er selvfølgelig også velkommen til at tage direkte kontakt, hvis du er i tvivl, men har altså som loven foreskriver, muligheden for at anvende Whistleblowerordningen fuldstændig anonymt.

 

Læs mere om hvidvask og whistleblowerordningen af advokater her:

https://www.advokatsamfundet.dk/media/4yilf1xw/advokatr%C3%A5dets-reviderede-hvidvaskvejledning-2022.pdf

 

Udfyld kun formularen herunder hvis du har stærk begrundet mistanke eller beviser for hvidvask.

 

Kontakt uvildig varetager

Email
i@digitaltribes.dk

Ring til os
+ 45 20 96 25 09

Udfyld formular og send direkte til uvildig varetager