[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Entreprise

Brug for advokat og rådgivning til Entreprise? Vi er eksperter og har mange års erfaring som advokater med rådgivning inden for entreprise, fast ejendom, byggeri og byggesager.  

“Vi tror på det er vigtigt, at skabe værdi sammen…”

North er specialiseret som Entreprise advokater 

Vi rådgiver dig som specialiserede advokater inden for alle aspekter af entrepriseretten, byggeri og byggesager, og hjælper dig med at navigere igennem den for området omfattende lovgivning. Sådan at du er sikret at samtlige regler overholdes lige fra et byggeprojekt igangsættes og til du står med det færdige resultat.

Et byggeprojekt er ofte en stor investering, og strækker sig over en længere periode, det er derfor vigtigt at have det juridiske grundlag i orden, så du er sikret at dit byggeprojekt forløber så smidigt som muligt. Med rådgivning hos North Advokater, bliver du ledt trygt igennem samtlige processer i dit byggeprojekt, og vi sørger for at afdække og forebygge eventuelle problemstillinger, der ellers ofte kan opstå i forbindelse med et byggeprojekt. Vi hjælper dig med korrekt juridisk rådgivning, og vores advokater anvender deres store erfaring fra branchen i forhold til at få hele dit byggeprojekt til at forløbe så smidigt som muligt.

Om du har brug for advokat som bygherre, entreprenør, leverandør, underleverandør, arbejder i underentreprise er underordnet, vi har kompetencer og erfaring med rådgivning af alle byggeprojektets forskellige interessenter.

 

Entreprise udbud og processen herfor

For at opnå den bedst mulige udbudsrunde, er det vigtigt at udbudsmaterialet sikrer, at alle de involverede håndværkere, entreprenører og andre leverandører byder ud fra de helt samme betingelser. Derfor skal dit udbudsmateriale indeholde fyldestgørende tegninger, arbejdsbeskrivelser og tilbudslister, så du og din virksomhed modtager sammenlignelige tilbud, så der sikre at i kan vælge det bedste tilbud i forhold til både kvalitet og pris.

Vores advokater tager dig sikkert igennem udbudsprocessen, og kan bistå dig og din virksomhed i alt fra udarbejdelse af udbudsmaterialet, gennemførsel af udbud og udbudsrunden, rådgivning i forbindelse med tildeling af kontrakten, udarbejdelse og forhandling af udbudskontrakten.

 

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Det er vigtigt, at dit udbudsmateriale er udarbejdet med grundighed og under hensyn til gældende regler indenfor det enkelte udbudsområde. Er der f.eks. tale om et offentligt eller privat udbud, gælder der særlige regler, som skal overholdes for netop dit byggeprojekt.

 

Udbudsvilkår

Vi hjælper dig med at formulere dine udbudsvilkår, inkl. beskrivelse af projektet, ejendommen m.v.

 

Entreprisekontrakter – udarbejdelse, fortolkning og overholdelse
Hos North Advokater har vi stor erfaring med både udarbejdelse, forhandling og fortolkning af entreprisekontrakter, og har mulighed for at bistå dig gennem hele forløbet. Skulle du have en byggesag ifht. en tidligere entreprisekontrakt, kan vi også hjælpe dig i den henseende. 

 

Entrepriserettens standardiserede aftalevilkår AB 18, ABR 18 og ABT 18

AB 18 er de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, og erstatter AB92.

ABR 18  er de standardiserede aftalevilkår for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed, og finder anvendelse mellem en rådgiver og dennes kunde.

ABT 18 er de standardiserede aftalevilkår for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed, og gælder når der er tale om indgåelse af aftale om en totalentreprise, hvor en entreprenør

Fælles for de standardiserede aftalevilkår gælder, at de kun finder anvendelse, når det er aftalt mellem parterne. Er der indgået aftale om anvendelsen af AB 18, ABR 18 eller ABT 18, skal det aftales særskilt mellem parterne hvis der skal ske fravigelse fra dele af aftalevilkårene. Hos North Advokater har vi stor erfaring med anvendelsen af byggeriets standardiserede aftalevilkår, og rådgiver gerne om alle aspekter herom.

 

Garanti

Det aftales ofte, at bygherren og/eller entreprenøren stiller en garanti. Når der er indgået aftale om at en eller begge parter skal stille en garanti, er det vigtigt at du husker at bede om en kopi af garantistillelsen.

Anvendes AB18, ABR18 eller ABT18 finder aftalevilkårenes bestemmelser om sikkerhedsstillelse og garanti anvendelse, og kan f.eks. bestå af pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller en på anden betryggende måde sikkerhedsstillelse.

 

Konfliktløsning, herunder voldgift, mediation og mægling, syn og skøn

Allerede i forbindelse med indgåelsen af aftale om et byggeprojekt, er det vigtigt i tager stilling til hvordan en eventuel senere konflikt skal løses. Er der allerede ved aftaleindgåelsen taget stilling hertil, kan i spare jer selv for en senere konflikt og omfattende byggesager herom. Anvendes byggeriets standardiserede aftalevilkår, er udgangspunktet at der træffes aftale om voldgift.

 

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

CEO, Partner & Advokat (H)

Fast Ejendom & Erhvervsret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Kontakt North Advokater for rådgivning om Entreprise

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet