[trustindex no-registration=trustpilot]
+ 45 70 30 24 24 kontakt@northadvokater.dk

North Advokater

Entreprise

Advokatbistand til Entreprise. Vi er eksperter og har mange års erfaring med at rådgive juridisk inden for fast ejendom.  

“Vi tror på det er vigtigt, at skabe værdi sammen…”

Entreprise

Vi rådgiver inden for alle aspekter af entrepriseretten, og hjælper dig med at navigere igennem den for området omfattende lovgivning. Sådan at du er sikret at samtlige regler overholdes lige fra et byggeprojekt igangsættes og til du står med det færdige resultat.

Et byggeprojekt er ofte en stor investering, og strækker sig over en længere periode, det er derfor vigtigt at have det juridiske grundlag i orden, så du er sikret at dit byggeprojekt forløber så smidigt som muligt. Med rådgivning hos North Advokater, bliver du ledt trygt igennem samtlige processer i dit byggeprojekt, og vi sørger for at afdække og forebygge eventuelle problemstillinger, der ellers ofte kan opstå i forbindelse med et byggeprojekt. Vi hjælper dig med korrekt juridisk rådgivning, og vores advokater anvender deres store erfaring fra branchen i forhold til at få hele dit byggeprojekt til at forløbe så smidigt som muligt.

Om du har brug for advokat som bygherre, entreprenør, leverandør, underleverandør, arbejder i underentreprise er underordnet, vi har kompetencer og erfaring med rådgivning af alle byggeprojektets forskellige interessenter.

 

Udbud og processen herfor

For at opnå den bedst mulige udbudsrunde, er det vigtigt at udbudsmaterialet sikrer, at alle de involverede håndværkere, entreprenører og andre leverandører byder ud fra de helt samme betingelser. Derfor skal dit udbudsmateriale indeholde fyldestgørende tegninger, arbejdsbeskrivelser og tilbudslister, så du og din virksomhed modtager sammenlignelige tilbud, så der sikre at i kan vælge det bedste tilbud i forhold til både kvalitet og pris.

Vores advokater tager dig sikkert igennem udbudsprocessen, og kan bistå dig og din virksomhed i alt fra udarbejdelse af udbudsmaterialet, gennemførsel af udbud og udbudsrunden, rådgivning i forbindelse med tildeling af kontrakten, udarbejdelse og forhandling af udbudskontrakten.

 

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Det er vigtigt, at dit udbudsmateriale er udarbejdet med grundighed og under hensyn til gældende regler indenfor det enkelte udbudsområde. Er der f.eks. tale om et offentligt eller privat udbud, gælder der særlige regler, som skal overholdes for netop dit byggeprojekt.

 

Udbudsvilkår

Vi hjælper dig med at formulere dine udbudsvilkår, inkl. beskrivelse af projektet, ejendommen m.v.

 

Entreprisekontrakter – udarbejdelse, fortolkning og overholdelse
Hos North Advokater har vi stor erfaring med både udarbejdelse, forhandling og fortolkning af entreprisekontrakter, og har mulighed for at bistå dig gennem hele forløbet.

 

Entrepriserettens standardiserede aftalevilkår AB 18, ABR 18 og ABT 18

AB 18 er de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, og erstatter AB92.

ABR 18  er de standardiserede aftalevilkår for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed, og finder anvendelse mellem en rådgiver og dennes kunde.

ABT 18 er de standardiserede aftalevilkår for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed, og gælder når der er tale om indgåelse af aftale om en totalentreprise, hvor en entreprenør

Fælles for de standardiserede aftalevilkår gælder, at de kun finder anvendelse, når det er aftalt mellem parterne. Er der indgået aftale om anvendelsen af AB 18, ABR 18 eller ABT 18, skal det aftales særskilt mellem parterne hvis der skal ske fravigelse fra dele af aftalevilkårene. Hos North Advokater har vi stor erfaring med anvendelsen af byggeriets standardiserede aftalevilkår, og rådgiver gerne om alle aspekter herom.

 

Garanti

Det aftales ofte, at bygherren og/eller entreprenøren stiller en garanti. Når der er indgået aftale om at en eller begge parter skal stille en garanti, er det vigtigt at du husker at bede om en kopi af garantistillelsen.

Anvendes AB18, ABR18 eller ABT18 finder aftalevilkårenes bestemmelser om sikkerhedsstillelse og garanti anvendelse, og kan f.eks. bestå af pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller en på anden betryggende måde sikkerhedsstillelse.

 

Konfliktløsning, herunder voldgift, mediation og mægling, syn og skøn

Allerede i forbindelse med indgåelsen af aftale om et byggeprojekt, er det vigtigt i tager stilling til hvordan en eventuel senere konflikt skal løses. Er der allerede ved aftaleindgåelsen taget stilling hertil, kan i spare jer selv for en senere konflikt herom. Anvendes byggeriets standardiserede aftalevilkår, er udgangspunktet at der træffes aftale om voldgift.

 

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

Partner & Advokat (L)

Fast Ejendom & Entrepriseret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Kontakt North Advokater for rådgivning om Entreprise

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

Vi er eksperter i Corporate & Commercial Law og rådgiver bl.a. om selskabsret samt køb og salg af virksomheder.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Anbefalinger fra andre kunder

North Advokatpartnerselskab har via Morten Arup Neergaard rådgivet og hjulpet mig adskillige gange. Og til topkarakterer hver eneste gang. Der skulle være kontrakter på plads i forbindelse med andres brug af et onlineprogram, som jeg var med til at skabe. Jeg er trådt ud af et partnerskab som delejer, hvor Morten sørgede for, at jeg kom godt igennem det hele med de rette forudsætninger på plads. Jeg har etableret to selskaber i Norden, som North hjalp mig med at stifte. Og endelig har jeg af flere omgange haft brug for hjælp i tvister om ophavsret til materiale produceret af undertegnede, samt til persondataretlige problemstillinger ved online salg, posting og markedsføring. Norths bistand har uden tvivl været uvurderlig og jeg er altid blevet lyttet til samt rådgivet på bedste vis. Morten og teamet er kompetente, insisterede, troværdige og ikke mindst anstændige mennesker. Det er virkelig godt at vide, at der altid er nogen, der har ens ryg.
Rikke Kjelgaard
Rikke Kjelgaard
14. Juli, 2020.
Morten har igennem en årrække bistået mit selskab MS-Concept med helt centrale erhvervsretlige emner - alt fra samarbejdskontrkater med store kunder som fx Københavns Lufthavn, udfordringer med medarbejdere overtaget ved virksomhedsoverdragelse til vores overenskomst HORESTA/3F/Lederne og helt centrale emner for ledelsen og ejerne. Morten er en virkelig kompetent og stærk rådgiver til den mellemstore ejerledede virksomhed.
Sherif Brimbali
Sherif Brimbali
11. Juli, 2020.
Kan kun give de varmeste anbefaldelinger Og kun give en virkelig god anmeldelse for vort langvarige tilfredsstillende samarbejde og min kompetence indenfor Hotel og Restauration branchen har samarbejde i mange år med Nord Advokater kun med gode resultater og en god sparring samt rådgivning mange tak
Johnny Lykkegaard
Johnny Lykkegaard
11. Juli, 2020.

Bliv kontaktet