[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Advokatrådgivning til ansættelser

Advokatrådgivning til ansættelseskontrakt og ansættelse af medarbejdere for danske og internationale klienter.  

Ansættelseskontrakten

 

Når du ansætter en ny medarbejder skal du være opmærksom på, at du har pligt til at give medarbejderen oplysning om alle væsentlige forhold i ansættelsesforholdet. Ansættelsesbevisloven, indeholder 10 minimumskrav, der altid skal fremgå af ansættelseskontrakten. Oplysningspligten gælder for alle medarbejdere, der i gennemsnit er beskæftiget mere end 8 timer om ugen, og som har været ansat i mere end en måned.


Minimumskrav:

  1. Hvem der er arbejdsgiver og medarbejder, samt deres adresser.
  2. Arbejdsstedets beliggenhed, eller den adresse hvorfra arbejdet primært skal udføres fra.
  3. Medarbejderens titel, rang, og en jobbeskrivelse, der beskriver det arbejde medarbejderen skal udføre.
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om tidsbegrænset ansættelse.

  6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
  7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
  8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi, samt oplysning om udbetalingsterminer.
  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
  10. Oplysning om ansættelsesforholdet er omfattet af en kollektiv overenskomst, og hvilken overenskomst der er tale om.

Andre væsentlige vilkår, som det kan give mening at indarbejde i ansættelseskontrakten, kan være aftale om 120-dages reglen, ordlyd i forhold til samtykke i henhold til persondataloven, aftale vedrørende firmabil eller biltillæg, rygepolitik, om medarbejderen kan påtage sig anden beskæftigelse under ansættelsesforholdet, konkurrence- og/eller kundeklausul, krav om ren straffeattest, tavshedspligt, loyalitetspligt m.fl.

Hos North Advokater står vi klar til at lede dig og din virksomhed sikkert igennem enhver udfordring der måtte opstå i forbindelse med jeres medarbejdere.

Erik Østergaard-Nielsen

Erik Østergaard-Nielsen

Partner & Advokat (L)

Selskabsret & Ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil:+45 21 72 04 60
Mail: eon@northadvokater.dk

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

CEO, Partner & Advokat (H)

Fast Ejendom & Erhvervsret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Tony Wendt

Tony Wendt

Partner & Advokat

Skat, Corporate & Commercial

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 209 204 60
Mail: tw@northadvokater.dk

Kontakt North Advokater for rådgivning til ansættelser

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet