[trustindex no-registration=trustpilot]
+ 45 70 30 24 24 kontakt@northadvokater.dk

North Advokater

Advokatrådgivning til ansættelser

Advokatrådgivning til ansættelseskontrakt og ansættelse af medarbejdere for danske og internationale klienter.  

Ansættelseskontrakten

 

Når du ansætter en ny medarbejder skal du være opmærksom på, at du har pligt til at give medarbejderen oplysning om alle væsentlige forhold i ansættelsesforholdet. Ansættelsesbevisloven, indeholder 10 minimumskrav, der altid skal fremgå af ansættelseskontrakten. Oplysningspligten gælder for alle medarbejdere, der i gennemsnit er beskæftiget mere end 8 timer om ugen, og som har været ansat i mere end en måned.


Minimumskrav:

  1. Hvem der er arbejdsgiver og medarbejder, samt deres adresser.
  2. Arbejdsstedets beliggenhed, eller den adresse hvorfra arbejdet primært skal udføres fra.
  3. Medarbejderens titel, rang, og en jobbeskrivelse, der beskriver det arbejde medarbejderen skal udføre.
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om tidsbegrænset ansættelse.

  6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
  7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
  8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi, samt oplysning om udbetalingsterminer.
  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
  10. Oplysning om ansættelsesforholdet er omfattet af en kollektiv overenskomst, og hvilken overenskomst der er tale om.

Andre væsentlige vilkår, som det kan give mening at indarbejde i ansættelseskontrakten, kan være aftale om 120-dages reglen, ordlyd i forhold til samtykke i henhold til persondataloven, aftale vedrørende firmabil eller biltillæg, rygepolitik, om medarbejderen kan påtage sig anden beskæftigelse under ansættelsesforholdet, konkurrence- og/eller kundeklausul, krav om ren straffeattest, tavshedspligt, loyalitetspligt m.fl.

Hos North Advokater står vi klar til at lede dig og din virksomhed sikkert igennem enhver udfordring der måtte opstå i forbindelse med jeres medarbejdere.

Janus Haraldsen

Janus Haraldsen

Advokatfuldmægtig

Specialist i kontrakter og ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 51 22 44 60
Mail: jh@northadvokater.dk

Kontakt North Advokater for rådgivning til ansættelser

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

Vi er eksperter i Corporate & Commercial Law og rådgiver bl.a. om selskabsret samt køb og salg af virksomheder.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Anbefalinger fra andre kunder

North Advokatpartnerselskab har via Morten Arup Neergaard rådgivet og hjulpet mig adskillige gange. Og til topkarakterer hver eneste gang. Der skulle være kontrakter på plads i forbindelse med andres brug af et onlineprogram, som jeg var med til at skabe. Jeg er trådt ud af et partnerskab som delejer, hvor Morten sørgede for, at jeg kom godt igennem det hele med de rette forudsætninger på plads. Jeg har etableret to selskaber i Norden, som North hjalp mig med at stifte. Og endelig har jeg af flere omgange haft brug for hjælp i tvister om ophavsret til materiale produceret af undertegnede, samt til persondataretlige problemstillinger ved online salg, posting og markedsføring. Norths bistand har uden tvivl været uvurderlig og jeg er altid blevet lyttet til samt rådgivet på bedste vis. Morten og teamet er kompetente, insisterede, troværdige og ikke mindst anstændige mennesker. Det er virkelig godt at vide, at der altid er nogen, der har ens ryg.
Rikke Kjelgaard
Rikke Kjelgaard
14. Juli, 2020.
Morten har igennem en årrække bistået mit selskab MS-Concept med helt centrale erhvervsretlige emner - alt fra samarbejdskontrkater med store kunder som fx Københavns Lufthavn, udfordringer med medarbejdere overtaget ved virksomhedsoverdragelse til vores overenskomst HORESTA/3F/Lederne og helt centrale emner for ledelsen og ejerne. Morten er en virkelig kompetent og stærk rådgiver til den mellemstore ejerledede virksomhed.
Sherif Brimbali
Sherif Brimbali
11. Juli, 2020.
Kan kun give de varmeste anbefaldelinger Og kun give en virkelig god anmeldelse for vort langvarige tilfredsstillende samarbejde og min kompetence indenfor Hotel og Restauration branchen har samarbejde i mange år med Nord Advokater kun med gode resultater og en god sparring samt rådgivning mange tak
Johnny Lykkegaard
Johnny Lykkegaard
11. Juli, 2020.

Bliv kontaktet