[trustindex no-registration=trustpilot]
+ 45 70 30 24 24 kontakt@northadvokater.dk

North Advokater

Advokat lejeret

Advokathjælp til alt omkring lejeret. Vi er eksperter og har mange års erfaring med at rådgive juridisk inden for fast ejendom og lejeret.  

“Vi tror på det er vigtigt, at skabe værdi sammen…”

Advokat lejeret 

Hos North Advokater, ved vi hvor vigtigt det er, at du som både udlejer og lejer, sætter dig grundigt ind i dine pligter og rettigheder, og rådgiver både udlejer og lejer, i forhold til de lejeretlige regler. Vores rådgivning er fokuseret på at alle parter bliver sikret bedst muligt, sådan at din lejeaftale ikke senere giver anledning til konflikter mellem dig og din lejer.

Det er vigtigt at både udlejer og lejer, forstår den indgåede lejeaftale, og det giver derfor rigtig god mening at gennemgå din lejeaftale med en advokat inden du udleverer den til din lejer, eller underskriver den af udlejer udleverede lejeaftale.

Vi rådgiver blandt andet om: 

 

Lejekontrakten

Det er udlejers ansvar at lejekontrakten lever op til lejelovens krav. Vedtages der ugyldige vilkår i en lejekontrakt kan disse ikke håndhæves overfor lejer. Hos North Advokater hjælper vi både udlejer og lejer med både udarbejdelse og gennemgang af lejekontrakten.

Kontakt os hos North Advokater for bistand til udarbejdelse eller gennemgang af din lejekontrakt.

 

Indflytningsrapporten

Indflytningsrapporten er vigtig for både udlejer og lejer, da den skal dokumentere lejemålets stand på indflytningstidspunktet. Har du som udlejer mere end et lejemål er det et lovkrav at, der udarbejdes en indflytningsrapport, hos North Advokater anbefaler vi dog at der altid udarbejdes en indflytningsrapport.

Indflytningsrapporten bør udarbejdes med billeddokumentation og en skriftlig beskrivelse for standen på hvert enkelt rum og det inventar, som er en del af lejemålet, herunder lofter, vægge, gulve, vinduer, radiatorer, toilet m.v.

Da lejemålet på fraflytningstidspunktet skal afleveres i samme stand som på indflytningstidspunktet, dog minus almindelig slitage og ælde, er indflytningsrapporten vigtig for både udlejer og lejer.

Kontakt os hos North Advokater for nærmere rådgivning herom.

 

Fastsættelse af husleje

Fastsættelse af huslejen for et boliglejemål er betinget af flere forskellige forhold, blandt andet lejemålets størrelse, antallet af lejemål i ejendommen, lejemålets beliggenhed, tilstand og alder m.v.

For private udlejere er det muligt at anmode Huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af huslejen. Når Huslejenævnet har givet en sådan forhåndsgodkendelse, vil lejer ikke senere kunne klage over den fastsatte husleje.

 

Vedligehold af lejemålet 

Hos North Advokater rådgiver vi om vedligeholdelsespligten af lejemålet, herunder den indvendige og udvendige vedligeholdelsespligt, vedligeholdelseskonto, b-ordning m.v.

 

Opsigelse af lejemålet

Som udlejer er det vigtigt at være særligt opmærksom på reglerne for opsigelse af et lejemål. Lejeloven beskytter lejers rettigheder, og det derfor er meget vigtigt at være opmærksom på reglerne, allerede ved lejeaftalens indgåelse. F.eks. i forhold til aftale om tidsbegrænsede lejemål, tidsubegrænsede lejemål, betingelser for opsigelse i forbindelse med lejeres mislighold af lejeaftalen m.v.

Som lejer skal du være opmærksom på reglerne om opsigelsesfrist af lejeaftalen, reglerne for fraflytning, lejemålets stand ved fraflytning m.v.

 

Ophævelse af lejemålet

Hos North Advokater yder vi advokatbistand i forhold til ophævelse af en lejeaftale, og de betingelser der skal være opfyldt for at ophæve lejemålet.

 

Fraflytningsrapport

Når en lejer fraflytter et lejemål, anbefaler vi hos North Advokater at du altid udarbejder en fraflytningsrapport, uanset om du som udlejer har pligt hertil eller ej.

Har du som udlejer mere end et lejemål er det et lovkrav at, der udarbejdes en Fraflytningsrapport, hos North Advokater anbefaler vi dog at der altid udarbejdes en fraflytningsrapport med både skriftlig- og billeddokumentation.


Klageinstanser

Hos North Advokater bistår vi dig med sager for Huslejenævnet og Boligretten, uanset om du er udlejer eller lejer.

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

Partner & Advokat (L)

Lejeret Fast Ejendom

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Kontakt North Advokater omkring lejeret 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

Vi er eksperter i Corporate & Commercial Law og rådgiver bl.a. om selskabsret samt køb og salg af virksomheder.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Anbefalinger fra andre kunder

North Advokatpartnerselskab har via Morten Arup Neergaard rådgivet og hjulpet mig adskillige gange. Og til topkarakterer hver eneste gang. Der skulle være kontrakter på plads i forbindelse med andres brug af et onlineprogram, som jeg var med til at skabe. Jeg er trådt ud af et partnerskab som delejer, hvor Morten sørgede for, at jeg kom godt igennem det hele med de rette forudsætninger på plads. Jeg har etableret to selskaber i Norden, som North hjalp mig med at stifte. Og endelig har jeg af flere omgange haft brug for hjælp i tvister om ophavsret til materiale produceret af undertegnede, samt til persondataretlige problemstillinger ved online salg, posting og markedsføring. Norths bistand har uden tvivl været uvurderlig og jeg er altid blevet lyttet til samt rådgivet på bedste vis. Morten og teamet er kompetente, insisterede, troværdige og ikke mindst anstændige mennesker. Det er virkelig godt at vide, at der altid er nogen, der har ens ryg.
Rikke Kjelgaard
Rikke Kjelgaard
14. Juli, 2020.
Morten har igennem en årrække bistået mit selskab MS-Concept med helt centrale erhvervsretlige emner - alt fra samarbejdskontrkater med store kunder som fx Københavns Lufthavn, udfordringer med medarbejdere overtaget ved virksomhedsoverdragelse til vores overenskomst HORESTA/3F/Lederne og helt centrale emner for ledelsen og ejerne. Morten er en virkelig kompetent og stærk rådgiver til den mellemstore ejerledede virksomhed.
Sherif Brimbali
Sherif Brimbali
11. Juli, 2020.
Kan kun give de varmeste anbefaldelinger Og kun give en virkelig god anmeldelse for vort langvarige tilfredsstillende samarbejde og min kompetence indenfor Hotel og Restauration branchen har samarbejde i mange år med Nord Advokater kun med gode resultater og en god sparring samt rådgivning mange tak
Johnny Lykkegaard
Johnny Lykkegaard
11. Juli, 2020.

Bliv kontaktet