[trustindex no-registration=trustpilot]
+ 45 70 30 24 24 kontakt@northadvokater.dk

North Advokater

Selskabsformer

North Advokater er eksperter i selskabsret og tilbyder skræddersyet juridisk rådgivning.

Selskabsformer i Danmark

I Danmark findes der flere forskellige selskabsformer. Én selskabsform er ikke mere rigtig end andre, men nogle er i perioder mere populære. Særligt er ApS stiftelse som selskabsform stigende i 2020 og 2021, bl.a. fordi IVS som selskabsform udfases i efteråret 2021. Selskabsformerne har hver deres fordele og ulemper og valget afhænger helt af hvilken situation du står i. Fælles for alle selskabsformerne, ApS, A/S og IVS) er bl.a. den begrænsede hæftelse.

Generelt om selskaber og selskabsformer i Danmark

 • Et selskab kan have én eller flere ejere, som er den eller de personer eller virksomheder, som har anparterne eller aktierne i selskabet.
 • Selskaberne er selvstændige juridiske enheder, og ejerne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser.
 • Et selskab kræver indskud fra ejerne.
 • Et selskab skal føre regnskab og årligt indberette sin årsrapport digitalt.
 • Selskaberne skal følge selskabsloven, herunder føre ejerbog over samtlige ejere og panthavere, der har pant i anparter/aktier, og registrere ejerforhold.
 • Ledelsen i et A/S skal bestå af både en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd. I et ApS er kun direktionen obligatorisk.

Skriv til os her

Har du behov for selskabsretlig rådgivning f.eks. i forhold til stiftelse af et nyt selskab, iværksætteri, holdingselskaber, koncernstrukturer m.v. står vores team af erfarne advokater i København K klar til at hjælpe dig.

Morten Arup Neergaard

Morten Arup Neergaard

Partner & Advokat (L)

Tony Wendt

Tony Wendt

Partner & Advokat

Skat, Corporate & Commercial

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 209 204 60
Mail: tw@northadvokater.dk

Anpartsselskab (ApS) som selskabsform

Et anpartsselskab kan have én eller flere anpartshavere. Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk enhed, hvorfor selskabets ejere ikke hæfter personligt for dette, men udelukkende med de midler, som fra start er indskudt i selskabet. Et anpartsselskab skal desuden registres på virk.dk med stiftelsesdokumenter og vedtægter og får i den forbindelse et CVR-nummer.

 • Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og der skal være mindst 40.000,- kr. i selskabet for at registrering kan foretages
 • Selskabet skal have en ledelse – ledelsen skal bestå af en direktion, som er obligatorisk
 • Selskabet kan have en eller flere ejere
 • Som ejer hæfter du ikke personligt for selskabets gæld og andre forpligtelser udover med de værdier, der er indskudt i selskabet
 • Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes – man må ikke låne af sit selskab

 

Aktieselskab (A/S) som selskabsform

Reglerne for et A/S som selskabsform meget lig reglerne for et anpartsselskab. Der er dog en del flere regnskabsmæssige forpligtelser i et A/S end i et ApS. Der er flere krav og regler forbundet med driften, indskuddet er mange gange større og ejerkredsen kan være uendelig stor. I et aktieselskab har ejerne aktier i selskabet, og de hæfter kun med disse aktier. Aktierne er at betegne som ejerandele. Herudover er det også et krav, at der skal være en bestyrelse eller et tilsynsråd.

 • Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og der skal være mindst 400.000,- kr. i selskabet for at registrering kan foretages
 • Selskabet skal have en ledelse – ledelsen skal bestå af både en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd
 • Selskabet kan have en eller flere ejere
 • Som ejer hæfter du ikke personligt for selskabets gæld og andre forpligtelser udover med de værdier, der er indskudt i selskabet
 • Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes – man må ikke låne af sit selskab.

 

IVS udfases som selskabsform

Folketinget har vedtaget at udfase iværksætterselskabet (IVS). Det betyder, at det ikke længere er muligt at stifte nye iværksætterselskaber. Grunden til afskaffelsen af selskabsformen er, at den i større omfang end forventet har medført en forhøjet risiko for svig, hvor skatte- og afgiftsrestancer er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder. Eksisterende IVS’er skal inden den 15. oktober 2021 omregistreres til anpartsselskaber (ApS) eller opløses. Sker dette ikke kan de blive sendt til tvangsopløsning. Sørg for at kontakte en specialiseret Erhvervsadvokat og få den rigtige rådgivning, hvis du er indehaver af et IVS.

Læs også mere om omregistrering af IVS til ApS her

 

Hos North Advokater kan vi rådgive med valg af selskabsform, stiftelse og alt det andet juridiske du bør have korrekt fra start af, når du stifter et selskab.

Kontakt os på +45 7030 2424 eller kontakt@northadvokater.dk.

Kontakt en erhvervsadvokat

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

Vi er eksperter i Corporate & Commercial Law og rådgiver bl.a. om selskabsret samt køb og salg af virksomheder.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Anbefalinger fra andre kunder

North Advokatpartnerselskab har via Morten Arup Neergaard rådgivet og hjulpet mig adskillige gange. Og til topkarakterer hver eneste gang. Der skulle være kontrakter på plads i forbindelse med andres brug af et onlineprogram, som jeg var med til at skabe. Jeg er trådt ud af et partnerskab som delejer, hvor Morten sørgede for, at jeg kom godt igennem det hele med de rette forudsætninger på plads. Jeg har etableret to selskaber i Norden, som North hjalp mig med at stifte. Og endelig har jeg af flere omgange haft brug for hjælp i tvister om ophavsret til materiale produceret af undertegnede, samt til persondataretlige problemstillinger ved online salg, posting og markedsføring. Norths bistand har uden tvivl været uvurderlig og jeg er altid blevet lyttet til samt rådgivet på bedste vis. Morten og teamet er kompetente, insisterede, troværdige og ikke mindst anstændige mennesker. Det er virkelig godt at vide, at der altid er nogen, der har ens ryg.
Rikke Kjelgaard
Rikke Kjelgaard
14. Juli, 2020.
Morten har igennem en årrække bistået mit selskab MS-Concept med helt centrale erhvervsretlige emner - alt fra samarbejdskontrkater med store kunder som fx Københavns Lufthavn, udfordringer med medarbejdere overtaget ved virksomhedsoverdragelse til vores overenskomst HORESTA/3F/Lederne og helt centrale emner for ledelsen og ejerne. Morten er en virkelig kompetent og stærk rådgiver til den mellemstore ejerledede virksomhed.
Sherif Brimbali
Sherif Brimbali
11. Juli, 2020.
Kan kun give de varmeste anbefaldelinger Og kun give en virkelig god anmeldelse for vort langvarige tilfredsstillende samarbejde og min kompetence indenfor Hotel og Restauration branchen har samarbejde i mange år med Nord Advokater kun med gode resultater og en god sparring samt rådgivning mange tak
Johnny Lykkegaard
Johnny Lykkegaard
11. Juli, 2020.

Bliv kontaktet