[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

IVS til ApS 

Juridisk vejledning til omregistrering af IVS selskab til ApS. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning? 
Kontakt os her eller læs videre længere nede på siden. 

  


Omregistrering af iværksætterselskaber

Iværksætterselskaber (IVS) skal inden 15. oktober 2021 omregistreres til anpartsselskaber (ApS). Tilbage i 2019 blev det besluttet at afskaffe iværksætterselskaberne. I forbindelse med beslutning om afskaffelsen af iværksætterselskaberne blev kapitalkravet til ApS nedsat fra kr. 50.000 til kr. 40.000.

Undgå tvangsopløsning af IVS selskab

Det er vigtigt, at du sørger for at overholde fristen for omregistrering af dit IVS, da du ellers risikerer at selskabet sendes til tvangsopløsning. Hos North Advokater er vi klar til at hjælpe dig med omregistreringen af dit IVS til ApS. Kontakt os for en snak og rådgivning i forhold til omregistrering af dit IVS selskab. 

Iværksætterselskaber, der er under tvangsopløsning eller konkurs, er ikke omfattet af kravet om omregistrering. Dog vil et IVS under f.eks. tvangsopløsning ikke kunne genoptages, uden at selskabet omregistreres til et ApS og i øvrigt overholder de øvrige betingelser for genoptagelse af et selskab.

Betingelser for omregistrering af IVS til ApS

For at dit IVS skal kunne omregistreres til et ApS skal følgende betingelser være overholdt:
 

 • Generalforsamlingen skal træffe beslutning om omregistreringen, og der skal udarbejdes et generalforsamlingsreferat, hvor af beslutningen om omregistrering fremgår.
 • Selskabets vedtægter skal tilpasses, så vedtægterne overholder kravene for anpartsselskaber, herunder kapitalkrav, selskabsform m.v.
 • Der skal foreligge en vurderingsmandserklæring om, at den lovpligtige selskabskapital er tilstede. Erklæringen skal udarbejdes af en godkendt revisor.
 • Som alternativ til vurderingsmandserklæringen kan det i nogle tilfælde være tilstrækkeligt med en ledelseserklæring. For at selskabet kan undlade at indsende en vurderingsmandserklæring, skal en række krav være opfyldt og afhænger af selskabets seneste reviderede årsregnskab:

  – Selskabets seneste reviderede årsregnskab skal vise, at den tilstrækkelige selskabskapital er tilstede, sådan at selskabets kapital og reserver på minimum kr. 40.000 er tilstede og kan overføres til selskabskapitalen.
  – Årsregnskabet skal være forsynet med en revisorerklæring uden modifikationer.
  – Årsregnskabets balancedag må ikke være mere end 5 måneder forud for beslutningen om omregistrering fra IVS til ApS.

   

Omregistreringen af dit IVS til ApS skal registreres hos Erhvervsstyrelsen senest 14 dage efter, at beslutningen herom er vedtaget af generalforsamlingen.
Læs mere om omregistrering af IVS til ApS på Erhvervsministeriets hjemmeside 

Hos North Advokater kan vi hjælpe dig med alle relevante dokumenter og selve registreringen, og vi kan rådgive dig ifht. kontakt til en revisor med den rigtige erfaring på området. Tag fat i os allerede i dag, og hør nærmere om mulighederne og hjælp til omregistrering af dit selskab inden fristen 15. oktober 2021.

 

Kontakt North Advokater 

Tony Wendt

Tony Wendt

Partner & Advokat

Skat, Corporate & Commercial

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 209 204 60
Mail: tw@northadvokater.dk

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

CEO, Partner & Advokat (H)

Fast Ejendom & Erhvervsret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet