[trustindex no-registration=trustpilot]
+ 45 70 30 24 24 kontakt@northadvokater.dk

North Advokater

Specialiseret advokathjælp til direktørkontrakter 

  

Kontakt os her

  

Direktørkontrakten

Direktørkontrakter regulerer forholdet mellem selskabet og direktøren og indeholder det vedrørende direktørens ansættelsesforhold aftalte.

Et selskabs direktør betragtes ikke som lønmodtager, og derfor er direktøren ikke omfattet af de sædvanlige ansættelsesretlige love og bestemmelser som f.eks. funktionærloven og ferieloven. Der er derimod aftalefrihed mellem selskabet og direktøren, og derfor er direktørkontrakten et, for både selskabet og direktøren, vigtigt dokument.

 

Hvem skal have en direktørkontrakt?

Som udgangspunkt udgør direktøren den daglige ledelse i selskabet og registreres som direktør eller måske endda administrerende direktør hos Erhvervsstyrelsen. Det er derfor ikke alle medlemmer af en selskabsledelse, der har status som direktør og er omfattet af aftalefriheden herfor.

Der er nogle generelle forhold, der kan drages ind i vurderingen af, om et ledelsesmedlem skal have en direktørkontrakt eller skal ansættes som funktionær. F.eks. om direktøren er registreret som direktør ved Erhvervsstyrelsen, er ansat som selskabets øverste ledelse med reference til selskabets bestyrelse, om direktøren har det overordnede ansvar for virksomheden, om direktøren har en stor ejerandel i selskabet og kan betragtes som selvstændig, om direktøren er underlagt instruksbeføjelse fra en eller flere af direktionens øvrige medlemmer (f.eks. en drifts- eller finansdirektør med reference til selskabets administrerende direktør) m.v. Det er altså stillingens reelle indhold, og ikke direktørtitlen alene, der bestemmer, om der er tale om et direktørforhold.

Hos North Advokater har vi stor erfaring med direktørkontrakter og står med glæde til rådighed for at hjælpe dig med en vurdering af, om der er tale om en direktør eller et lønmodtagerforhold.

 

Hvad skal direktørkontrakten indeholde?

Både virksomheden og direktøren bør som minimum forholde sig til følgende forhold i direktørkontrakten:

  • Direktørens stillingsindhold, beføjelser og stillingsbeskrivelse. Herunder direktørens ansvarsområder og eventuelle ansvarsbegrænsninger.
  • Direktørens aflønning, ret til bonus, personalegoder og pension. Herunder er det vigtigt at være opmærksom på aftalefriheden og sikre sig klare aftaler om f.eks. månedsaflønning, bonuskriterier, indbetaling til pension m.v.
  • Direktøren er ikke omfattet af ferieloven, så derfor er det vigtigt, at direktørkontrakten indeholder ordlyd om direktørens ret til ferie og eventuelle feriefridage. Normalt ses det, at der mellem direktøren og virksomheden opnås aftale om ferievilkår, der minder om de i ferieloven for lønmodtagere fastsatte rettigheder.
  • Opsigelse af direktørkontrakten. Det er vigtigt, at der allerede ved indgåelsen af direktørkontrakten også tages stilling til opsigelsen af direktørkontrakten. Hvad opsigelsesvarslet fra virksomhedens og direktørens side skal være, hvad der skal gælde i forbindelse med f.eks. fritstilling, opsigelse baseret på virksomhedens forhold, opsigelse baseret på direktørens forhold. Om der er nogle forhold, der skal betragtes som så grov misligholdelse af direktørkontrakten, at den skal kunne ophæves uden varsel m.v.
  • Hvad skal der sker i forbindelse med direktørens fratrædelse fra virksomheden? Her kan det være relevant at have taget stilling til direktørens personalegoder. Skal de afleveres, ophøre, kompenseres for deres skattemæssige værdi, skal medarbejderenfritstilles og aflevere alle virksomhedens effekter fra datoen for opsigelsen af direktørkontrakten, skal direktøren stå til rådighed for virksomheden i opsigelsesperioden, eller er der andet relevant, som I med fordel kan tage stilling til allerede ved indgåelsen af direktørkontrakten?
  • Skal direktøren være bundet af en konkurrence- og/eller kundeklausul? Hvis ja, hvad skal så gælde? Husk også at belyse direktørens tavshedspligt og loyalitetspligt. Er direktøren medejer i selskabet, er det desuden en god idé at overveje samstemmende konkurrence- og kundeklausuler i både direktørkontrakten og ejeraftalen.
  • Hvad skal der ske i forbindelse med eventuelle tvister mellem direktøren og virksomheden? Ønsker I aftale om afgørelse ved de almindelige domstole, voldgift, mediation, og hvordan dækkes omkostningerne?

 

Kontakt North Advokater 

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

CEO, Partner & Advokat (L)

Fast Ejendom, Erhvervsret 

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

Vi er eksperter i Corporate & Commercial Law og rådgiver bl.a. om selskabsret samt køb og salg af virksomheder.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Anbefalinger fra andre kunder

North Advokatpartnerselskab har via Morten Arup Neergaard rådgivet og hjulpet mig adskillige gange. Og til topkarakterer hver eneste gang. Der skulle være kontrakter på plads i forbindelse med andres brug af et onlineprogram, som jeg var med til at skabe. Jeg er trådt ud af et partnerskab som delejer, hvor Morten sørgede for, at jeg kom godt igennem det hele med de rette forudsætninger på plads. Jeg har etableret to selskaber i Norden, som North hjalp mig med at stifte. Og endelig har jeg af flere omgange haft brug for hjælp i tvister om ophavsret til materiale produceret af undertegnede, samt til persondataretlige problemstillinger ved online salg, posting og markedsføring. Norths bistand har uden tvivl været uvurderlig og jeg er altid blevet lyttet til samt rådgivet på bedste vis. Morten og teamet er kompetente, insisterede, troværdige og ikke mindst anstændige mennesker. Det er virkelig godt at vide, at der altid er nogen, der har ens ryg.
Rikke Kjelgaard
Rikke Kjelgaard
14. Juli, 2020.
Morten har igennem en årrække bistået mit selskab MS-Concept med helt centrale erhvervsretlige emner - alt fra samarbejdskontrkater med store kunder som fx Københavns Lufthavn, udfordringer med medarbejdere overtaget ved virksomhedsoverdragelse til vores overenskomst HORESTA/3F/Lederne og helt centrale emner for ledelsen og ejerne. Morten er en virkelig kompetent og stærk rådgiver til den mellemstore ejerledede virksomhed.
Sherif Brimbali
Sherif Brimbali
11. Juli, 2020.
Kan kun give de varmeste anbefaldelinger Og kun give en virkelig god anmeldelse for vort langvarige tilfredsstillende samarbejde og min kompetence indenfor Hotel og Restauration branchen har samarbejde i mange år med Nord Advokater kun med gode resultater og en god sparring samt rådgivning mange tak
Johnny Lykkegaard
Johnny Lykkegaard
11. Juli, 2020.

Bliv kontaktet