[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Advokat til legale ejere og selskabsret

Advokatrådgivning for danske og internationale klienter.  

Advokat selskabssret

Legale ejere

Selskabets legale ejere er de fysiske eller juridiske personer (virksomheder), der har kapitalandele og/eller stemmerettigheder i selskabet. Selskabet har pligt til at registrere alle fysiske eller juridiske personer med mere end 5% ejerskab eller stemmerettigheder. Ejer ingen mere end 5%, skal selskabet registrere en erklæring herom hos Erhvervsstyrelsen.

Det er den øverste ledelse i selskabet, som har pligten til at ajourføre selskabets oplysninger og registrering af de legale ejere. Oplysningerne registreres på baggrund af information fra ejerne, og de registreres i intervaller på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 og 100%. Alternativt kan der registres ejerskab af mellem en og to tredjedele af selskabets samlede kapital og/eller stemmeret. Hver gang der sker ændringer i ejerskabet, skal der foretages en registrering heraf hos Erhvervsstyrelsen og i selskabets ejerbog.

Ønsker du at vide mere om legale ejere, så kontakt en af vores advokater direkte eller brug formularen herunder.

Erik Østergaard-Nielsen

Erik Østergaard-Nielsen

Partner & Advokat (L)

Selskabsret & Ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil:+45 21 72 04 60
Mail: eon@northadvokater.dk

Tony Wendt

Tony Wendt

Partner & Advokat

Skat, Corporate & Commercial

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 209 204 60
Mail: tw@northadvokater.dk

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet