[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Holdingselskab

North Advokater er specialister i og yder skræddersyet juridisk rådgivning indenfor alle aspekter vedrørende holdingselskaber.

Holdingselskab

Hos North Advokater har vi specialiserede erhvervsadvokater og rådgivere, der bistår dig med at etablere holdingselskaber. Som Corporate Commercial & Skatteadvokater rådgiver vi dig i den optimale selskabsstruktur, så du er sikret alt, er juridisk korrekt og har et stærkt fundament for dine selskaber. Herunder skattetekniske spørgsmål.
North Advokater rådgiver i holdingselskaber

Som virksomhedsejer kan du opnå økonomiske og skattemæssige fordele, ved at oprette et holdingselskab. Et holdingselskab kan beskrives som en virksomhed der ikke har aktiv drift, men er passiv. Et holdingselskab er således et selskab, hvis funktion er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, uden at drive selvstændig virksomhed i sig selv.

Fordelene ved at have et holdingselskab i forbindelse med et driftsselskab er, at man skattefrit kan udbetale udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet. Først når pengene udbetales fra holdingselskabet til de fysiske ejere bliver udbyttet beskattet. Dette betyder, at man kan bruge sit holdingselskab som en slags pengetank (deraf navnet holding – selskab). I holdingselskabet kan man således opbevare sine midler og eller kanalisere udbyttet andre steder hen.

En selskabsstruktur med en holdingkonstruktion er f.eks. klart at anbefale, hvis man ønsker at drive flere forskellige slags virksomheder. Et holdingselskab påvirkes nemlig ikke, hvis et af flere driftsselskaber går konkurs. Dette fordi at hæftelsen er begrænset til indskuddet i det enkelte driftsselskab.

Hos North Advokater kan vi rådgive dig i hvilken selskabskonstruktion der giver bedst mening for din virksomhed. Hvis du vælger at oprette et holdingselskab, kan North Advokater bistå dig i processen og sørge for at alle dokumenter og registreringer bliver klaret som de skal. Vi sørger for:

  • Specialiseret juridisk rådgivning hele vejen igennem.
  • Oprettelse af holdingselskabet og dertilhørende CVR-nr.
  • At selskabet bliver registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen.
  • At de reelle ejere registreres og indskrives rigtigt.
  • Godkendelse af kapital.
  • Udarbejdelse af stiftelsesdokument, ejerbog, ejeraftale og vedtægter.
Herunder kan du læse mere om Holdingselskaber

Selskabsform for et holdingselskab

Et holdingselskab er et ApS eller et A/S som ejer aktier eller andele i andre selskaber. Holdingselskabet har begrænset hæftelse i virksomhederne der er andele i. Der foregår ingen produktion eller drift i holdingselskabet, da formålet blot er at eje andre selskaber eller dele heraf. Man kan altså se holdingselskabet som en passiv virksomhed der laver investeringer.

Under holdingselskabet er der så de selskaber der står for den egentlige drift – det er altså disse selskaber holdingselskabet ejer eller har andele i – de kaldes ofte for datterselskaber.

Hvorfor benytte et holdingselskab?

Når du står som ejer af et holdingselskab, som køber andele eller aktier i andre selskaber og virksomheder, er du dermed indirekte ejer af disse selskaber, som står for den egentlige drift og/eller produktion. På den måde er du som ejer af et holdingselskab også ejer af driftsselskaberne. Når selskabsstrukturen sættes op på denne måde, kan man overføre overskud fra driftsselskabet og hen i holdingselskabet. Således er dette overskud i sikkerhed fra både kreditorer og andre der måtte have et erstatningskrav mod driftsselskabet. Pengene ligger nemlig beskyttet i holdingselskabet.

Nedenfor er listet nogle fordele ved netop at benytte et holdingselskab.

Fordel 1
Du sparer 40.000 ved oprettelse af både holdingselskab og driftsselskab samtidig.

Fordel 2
Hvis du på et tidspunkt skal sælge driftsselskabet, kan dette gøres skattefrit da det er holdingselskabet der sælger og ikke dig som ejer.

Fordel 3
Som før nævnt, er din formue i selskabet beskyttet mod blandt andre kreditorer.

Fordel 4
Lav risiko i tilfælde af konkurs i driftsselskabet – det er nemlig kun den berørte virksomhed der går konkurs.

Fordel 5
Økonomisk fordel i tilfælde af ejer- og eller generationsskifte efter 3 år.

Fordel 6
Mulighed for flere ejere med de samme rettigheder.

Der er dog også nogle ulemper du skal have med i overvejelserne i forbindelse med oprettelse af et holdingselskab:

  • I-og-med at der skal oprettes minimum to selskaber, vil der også skulle betales stiftelsesomkostninger for dem hver især.
  • Der vil desuden være en større arbejdsbyrde, da der skal laves årsregnskab hvert år, for hvert enkelt selskab.
  • Når der er dobbelt arbejde med bl.a. årsregnskabet, vil der også være højere administrationsomkostninger.
  • Derudover skal du være bevidst om at der er flere krav og betingelser der skal overholdes. Vi kan hos North Advokater rådgive dig om dette.

Som oftest er ulemperne opvejet af fordelene, men hav dem med i dine overvejelser. Eller lad os som specialister i selskabsstrukturer vejlede dig, så du får den mest optimale løsning for netop dig og din forretning.

Tony Wendt

Tony Wendt

Partner & Advokat

Skat, Corporate & Commercial

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 209 204 60
Mail: tw@northadvokater.dk

Erik Østergaard-Nielsen

Erik Østergaard-Nielsen

Partner & Advokat (L)

Selskabsret & Ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil:+45 21 72 04 60
Mail: eon@northadvokater.dk

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

CEO, Partner & Advokat (H)

Fast Ejendom & Erhvervsret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Kontakt os eller læs om skat og holdingselskaber længere nede på siden

Skat og holdingselskaber

De skattemæssige fordele du opnår ved at oprette et holdingselskab, er en af de helt store fordele. Du kan nemlig udbetale udbyttet til holdingselskabet, uden at betale udbytteskat, såfremt holdingselskabet ejer mindst 10% af virksomheden med aktiv drift eller produktion.

Udbyttet eller overskuddet kan derpå blive udbetalt fra holdingselskabet eller blive investeret på ny i driftsselskabet – eller en kombination af de to. Hvis holdingselskabet ejer mindre end 10%, skal der betales udbytteskat. Fra 0-54.000 kr. lyder satsen på 27% ud fra 2019-tal og over 54.000 er det 42% der skal betales i skat, af beløbet der overstiger de 54.000.

Hvis du trækker penge ud af holdingselskabet til dig selv i form af aflønning, er beskatningen tilsvarende som ovenstående, og du kan på den måde opnå en lavere skattesats, end hvis der skulle betales den almindelige indkomstskat.

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet