+45 70 30 24 24 kontakt@northadvokater.dk

North Advokater

Fast ejendom

Advokatbistand til fast ejendom.
Vi er eksperter og har mange års erfaring med at rådgive juridisk inden for fast ejendom.  

“Vi tror på det er vigtigt, at skabe værdi sammen…”

Hos North Advokater er vi eksperter inden for fast ejendom og tilbyder bl.a. hjælp til:

 

 

  • Køb og salg af fast ejendom

      – både enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse

 

  • Køb og salg af ejendomsselskaber

 

  • Strukturering af transaktioner, samt gennemførelse, tinglysning og berigtigelse

 

  • Rådgivning i forbindelse med opfyldelse af eventuelle krav om tilbudspligt til lejerne

 

  • Entreprise og projektudvikling

 

  • Forhandling og indgåelse af entreprise- og rådgiverkontrakter, samt valg af entrepriseform

 

  • Rådgivning i forbindelse med udviklingsprojekter, herunder overordnet strukturering, køb af byggegrund/byggerettigheder, etablering af fornødent plangrundlag samt indgåelse af aftaler med myndigheder

 

  • Rådgivning i forbindelse med etablering af ejerforeninger og grundejerforeninger og udstykningssager

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

Vi er eksperter i Corporate & Commercial Law og rådgiver bl.a. om selskabsret samt køb og salg af virksomheder.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Familieret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i familieret, herunder rådgivning ved skilsmisser og forældreansvarssager.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Kontakt os

 

Email
kontakt@northadvokater.dk

 

Find os
Amagertorv 33,3 1160 København K

 

Ring til os
+ 45 70 30 24 24

Få en gratis samtale!  

Kontakt os uforpligtende hvis du har en sag. 
Du får en indledende telefonisk drøftelse om dine juridiske muligheder hos os. 

Udfyld formularen og bliv kontaktet