[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Familieret

Hos North Advokater har vi nogle af Københavns bedste familieretsadvokater tilknyttet. Vi hjælper bl.a. dig og dine børn med forældremyndighed, bopæl, samvær samt skilsmissesager.

Familieret

Hos North Advokater rådgiver vi dig inden for de fleste aspekter af familieretten og vores familieretsadvokater er meget dedikerede og stræber efter at yde dig kvalificeret rådgivning i øjenhøjde. Det er afgørende for os at levere en helhedsorienteret rådgivning, som tager udgangspunkt i dine helt specifikke behov og ønsker, og med et fokus på altid at finde en løsning, der hjælper dig i din konkrete situation.

Vi rådgiver om

  1. Ægtepagter
  2. Testamenter
  3. Generationsskifte
  4. Skilsmisse
  5. Bodeling(herunder overdragelse af fast ejendom som led i bodeling)
  6. Samlivsophør(herunder samejeoverenskomster m.v.)
  7. Dødsbobehandling

Kontakt en advokat

 

Uddybende om familieret
Mange mener, de ikke har brug for et testamente eller at de ikke ønsker at beskæftige sig med hvad der sker, når de er gået bort. Vi er hos North Advokater klar over at en sådan tankegang kan have uventede negative konsekvenser for ens nære i flere situationer. Statskassen modtager hvert år mange større summer fra dødsboer, hvor der ikke er udfærdiget testamente f.eks. hvor afdøde ikke havde arvinger efter arveloven. Hertil kommer, at samlevende kun arver hinanden, såfremt der oprettes et testamente – uanset hvor længe, man har været samlevende. Hos North Advokater anbefaler vi, at du kontakter os for at få afklaret om dine nære er sikret som du ønsker det, den dag, hvor du går bort. Er du erhvervsdrivende kan North Advokater også assistere dig i dit ønske om et generationsskifte, som et testament kan være et led i – hvordan det bedst gribes an.

Hos North Advokater rådgiver vi også om udfærdigelse af ægtepagter, som kan have mange forskellige former. En ægtepagt er en gensidig aftale mellem ægtefæller om formueforhold. Den kan bl.a. bruges til at sikre særeje ved en evt. skilsmisse – at man ikke skal dele særejeaktiver eller noget af / hele sin særejeformue med den anden ægtefælle.. Der er forskellige særejeformer, hvilket vi hos North Advokater kan vejlede dig indgående om. Det er væsentligt at vælge den korrekte særejeform. En ægtepagt kan eksempelvis også regulere et fælles ønske om at nogle udvalgte / alle pensionsordninger skal deles hvis man går fra hinanden.

Apropos at gå fra hinanden så kan vi hos North Advokater også vejlede dig om dine rettigheder og forpligtelser om du skal skilles eller står foran et samlivsophør. Vi kan vejlede dig omkring vilkårene for en skilsmisse / separation samt omkring alle de forskellige aspekter der skal tages stilling til, når et fællesbo skal deles (værdiansættelse af aktiver og passiver m.v. og en afklaring omkring hvem, der udtager hvad) og der skal udfærdiges en bodelingsaftale og/eller en børneaftale samt når der skal  overdrages fast ejendom som led i bodelingen. Kan bodelingen ikke klares udenretligt kan North Advokaters dygtige familieretsadvokater også bistå dig i Skifteretten.

North Advokater kan også vejlede og assistere med dødsbobehandling – såvel af såvel små som større dødsboer (værdiansættelser, udfærdigelse af åbningsstatus og boopgørelse, fordeling af arv, mulighed for arveforskud m.v.). Skal der som led i boets behandling afhændes en fast ejendom kan vores eksperter i fast ejendom potentielt assistere den, der behandler boet. Tilsvarende har vi hos North Advokater også specialister indenfor selskabs- og ansættelsesret, hvis afdøde havde en større eller mindre virksomhed, der skal udloddes, realiseres, sælges, overdrages e.l. og hvor de ansattes retsstilling efter dødsfaldet skal klarlægges.

Mange af vores nuværende klienter er langvarige samarbejdspartnere, fordi vi kender, og dækker deres juridiske behov, og har en bred vifte af advokater, der forstår at assistere hver enkelt klient med netop dennes behov og ønsker.

Kontakt os gerne til en drøftelse af netop din situation.

Janus Haraldsen

Janus Haraldsen

Advokatfuldmægtig

Specialist i kontrakter og ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 51 22 44 60
Mail: jh@northadvokater.dk

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet