[trustindex no-registration=trustpilot]

Ny afgørelse i sag om gravid medarbejder

  

Ligebehandlingsnævnet har, i sagen J.nr. 19-18136 i maj i år, behandlet en sag som omhandlede afskedigelse af en gravid medarbejder. 

En gravid underviser på et gymnasium blev afskediget mens hun var sygemeldt med graviditetsbetingede gener. Den gravide underviser blev afskediget med begrundelsen økonomiske hensyn og behov for besparelser. Flere ligestillede medarbejdere blev afskediget samtidig med den gravide medarbejder. Ved udvælgelsen af hvilke medarbejdere, der bedst kunne undværes, foretog indklagede en samlet vurdering af medarbejdernes kompetencer set i forhold til gymnasiets fremtidige opgaver.

Nævnet lagde til grund at indklagede som følge af besparelser var nødt til at gennemføre en personalereduktion, og at flere andre medarbejdere var blevet afskediget samtidigt med klager, som følge af besparelserne. Desuden var der ved udvælgelsen af hvilke medarbejdere man bedst kunne undvære, lagt vægt på den enkelte medarbejders kvalifikationer Den gravide medarbejder havde kompetencer indenfor et fag, som ikke blev udbudt på gymnasiet, samt indenfor et fag, hvor der var behov for at tilpasse ressourcerne. Desuden manglede underviseren gennemførelse af et pædagogikum. 

Ifølge Ligebehandlingsnævnet var det hensigtsmæssigt og nødvendigt at lægge vægt på disse kriterier i en afskedigelses situation. 

Efter en samlet vurdering var det således Ligebehandlingsnævnets opfattelse at indklagede havde godtgjort, at klagers graviditet ikke indgik ved beslutningen om at afskedige hende. Klager fik derfor ikke medhold.  

Se hele sagen og afgørelsen her

 

Har du brug for rådgivning omkring en gravid medarbejder, så kontakt advokat Kiki Lara Bruun-Kiilerich på klb@northadvokater.dk eller tlf. + 45 4073 4258. Kiki kan hjælpe dig både i forhold til barsel, håndtering af sygefravær, opsigelse m.v. 

Janus Haraldsen

Janus Haraldsen

Advokatfuldmægtig

Specialist i kontrakter og ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 51 22 44 60
Mail: jh@northadvokater.dk

Udfyld formularen hvis du vil ringes op 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet