[trustindex no-registration=trustpilot]

Skats nye system for ejendomsvurderinger sløjfer tidligere rabatter uden klare begrundelser og giver samtidig meget kort indsigelsesfrist.

Vurderingsstyrelsen under Skat, der står for de nye ejendomsvurderinger, har meldt ud, at mange tidligere rabatter givet på sagligt grundlag ikke vil komme med over i det nye system. En gennemgang foretaget af DR viser, at det let kan dreje sig om mindst 300.000 rabatter, der derved bortfalder – hvis du ikke gør indsigelse. 

Behov for kompetent rådgivning om ejendomsvurderingerne?

Vurderingsstyrelsen, under skat, er i gang med at udrulle det nye ejendomsvurderingssystem, som ifølge styrelsen selv skal give en mere transparent vurdering af boliger fremadrettet. Men der er væsentlige problemer med den opfattelse. Skattevæsnet har ved en fejl undladt at gøre opmærksom på en 4 ugers frist for indsigelse overfor tusindvis af boligejere. Selv når man har gjort opmærksom på fristen, mener flere skatteeksperter at fristen er alt for kort. Og mest graverende er det, at skat har valgt at slette rabatter fra tidligere vurderinger i de nye ejendomsvurderinger 2022 uden at gøre opmærksom her på. Det er altså nu op til boligejerne selv, når man modtager sin ny ejendomsvurdering, at vide eller opdage, at en tidligere rabat er bortfaldet uden nogen forklaring fra skats side. Og man har kun 4 uger til at gøre indsigelse.

 

Ejendomsvurderinger skat – Hvad sker der efter de fire uger?

Hvis du som boligejer netop har modtaget din nye vurdering, og derfor stadig er indenfor 4 ugers fristen, skal du reagere hurtigt. Vurderingsstyrelsen mener nemlig, at boligejere der ikke har gjort indsigelse indenfor 4 uger, også selvom det skyldes at styrelsen ved en fejl ikke har gjort opmærksom på fristen, skal indgive en egentlig klage. Det koster et gebyr på 1.100 kr. og er væsentlig mere kompliceret. Blandt andet vil du så skulle kunne bevise, at der er mindst fem procent fejl i den nye vurdering af din skat for bolig fremadrettet. Og denne praksis kommer øjensynligt også til at gælde for ejendomsvurderinger 2023 og ejendomsvurderinger 2024.

 

Offentlig ejendomsvurdering – Har du tidligere haft nedslag i din offentlige ejendomsvurdering?

Mange forhold har tidligere kunnet give anledning til nedslag i den offentlige vurdering, og mange af sådanne forhold har ofte kunnet give anledning til rabatter på mere end 5%, blandt andet, men ikke begrænset til;

  • Nedslag for ekstra fundering
  • Nedslag for støj, røg og lugtgener
  • Nedslag for mindre attraktiv beliggenhed
  • Form- eller terrænnedslag
  • Nedslag for højspændingsledninger
  • Nedslag for jordforurening
  • Nedslag for blød bund

Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

 

Ejendomsvurdering advokat – North advokatpartnere er specialister i ejendomsskat

Udskudte ejendomsvurderinger har været beskeden i lang tid. Men nu er de nye ejendomsvurderinger ved at blive udrullet. Hos North Advokater mener vi, at vurderingsstyrelsen i denne forbindelse ikke har overholdt sin vejledningspligt overfor borgerne. Vi er også enige med eksperter i, at fristen på 4 uger, selv hvis den er korrekt oplyst, er urimeligt kort. Særligt set i lyset af, at boligejere ikke oplyses om, at en tidligere rabat er bortfaldet i det nye boligskatte system. Er du som boligejer så uheldig, at din fire ugers frist er overskredet, bistår vi gerne med en uforpligtende vurdering af din sag.

Kontakt din juridiske rådgiver her:

 

Ejendomsvurdering klage – ny beregning af boligskatter har betydning mange år frem

Det er ikke småpenge, vi taler om for boligejerne. De nye ejendomsvurderinger kommer til at danne grundlag for beskatning af din bolig mange år frem. Og vurderingsstyrelsen har allerede meldt ud, at de forventer, at mange ikke vil få deres gamle rabatter med over i det nye system. Har du behov for juridisk bistand for at bibeholde en rimelig vurdering af din bolig, også mange år fremadrettet, så kontakt North Advokatpartnere.

Ejendomsvurderinger hvornår?

Ejendomsvurderingerne, der kan koste boligejerne mange penge, sker nu. Vurderingerne sendes løbende ud i flere etaper. Til og med dags dato er der udsendt 10% af de nye ejendomsvurderinger og hele projektet forventes afsluttet i 2024.

Som advokater forventer vi, at problemet med bortfaldne rabatter løbende vil opstå, da skatteyderne kun kan gøre indsigelse inden for 4 ugers fristen. Når man ikke at reagere i tide, er der som nævnt stadig muligheder for at få genoptaget sin vurdering, under visse betingelser, men det er væsentligt mere kompliceret.

Vurderingsstyrelsen er i fuld gang nu og i de kommende måneder og år vil op mod 1,7 millioner boliger modtage nye ejendomsvurderinger. Det er altså nu, du skal være opmærksom.

Få bistand fra et specialiseret team af ejendoms- og skatteadvokater.

 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet