[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Erhvervsnyt 

Advokathjælp til erhvervslivet
Ring på +45 40 73 42 58

Nye regler om reelle ejere, trådte i kraft i 2020I maj 2019, traf Folketinget beslutning om en opdatering om reglerne for reelle ejere. Reglerne gennemfører 5. hvidvask direktiv, og trådte i kraft 10. januar 2020.

De væsentligste ændringer du, som leder eller ejer i en virksomhed, selskab eller fond, skal være opmærksom på er:
 

  • Alle direkte og indirekte ejere, efter anmodning herom, har pligt til at oplyse om deres ejerskab.
  • Pligten til at oplyse om ejerforhold, til personer og virksomheder, der har pligt til at udføre kundekendskabsprocedurer efter hvidvasklovens regler.
  • Den årlige undersøgelsespligt for virksomheder m.v., i forhold til at sikre, at de registrerede oplysninger, om deres reelle ejere er opdaterede.
  • Der er for de på området kompetente myndigheder indsat bedre mulighed for, at følge op på eventuelle uoverensstemmelser mellem de oplysninger om de reelle ejere, der er registreret i ejerregisteret, og de oplysninger om reelle ejere, der indberettes i henhold til indberetningspligten i hvidvaskloven.
  • Der er også indsat nye regler i forhold registreringen af reelle ejere i forhold til forvaltere af udenlandske truster og lignende arrangementer.

 

Janus Haraldsen

Janus Haraldsen

Advokatfuldmægtig

Specialist i kontrakter og ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 51 22 44 60
Mail: jh@northadvokater.dk

Udfyld formular hvis du vil ringes op 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet