+ 45 70 30 24 24 kontakt@northadvokater.dk

North Advokater

Skat

North Advokater har ekspertise i skatterådgivning og skattetekniske spørgsmål.

“Vi passer på dine penge…”

 

Vi er eksperter inden for Skatterådgivning og tilbyder bl.a. advokathjælp til:

 

 

  • Incitamentsordninger til medarbejdere og lav lønbeskatning, herunder Aktieløn, kontantordninger, retningslinjer for danske børsnoterede selskaber og lav lønbeskatning ved tilflytning til Danmark.

 

  • Internationale skatteforhold, herunder Dobbeltbeskatningsoverenskomster, skattepligt, kvalifikation af udenlandske enheder og kildebeskatning.

 

 

  • Skatte- og selskabsretlig bistand vedrørende M & A og omstrukturering af selskaber, herunder struktur, skatterelevante bestemmelser i aftaler, aktieombytning, spaltning og fusion.

 

  • Skatte- og afgiftsproces, herunder retssager, landsskatteretsager og bindende svar.

 

  • Udenlandske koncerners danske selskaber og filialer, herunderEtablering, aktionær- og ledelsesforhold, afholdelse af generalforsamlinger.

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

Vi er eksperter i Corporate & Commercial Law og rådgiver bl.a. om selskabsret samt køb og salg af virksomheder.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Familieret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i familieret, herunder rådgivning ved skilsmisser og forældreansvarssager.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Udfyld formularen og bliv kontaktet