[trustindex no-registration=trustpilot]
+ 45 70 30 24 24 kontakt@northadvokater.dk

North Advokater

Skat

North Advokater har ekspertise i skatterådgivning og skattetekniske spørgsmål.

TONY WENDT

TONY WENDT

Partner & Advokat

Skat, Corporate & Commercial

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 209 204 60
Mail: tw@northadvokater.dk

“Vi passer på dine penge…”

North Advokater Skatterådgivning  

Med stadig mere komplekse regelsæt, kræver alle skatteforhold bistand af advokater med ekspertise i skatteret. Hos North Advokater i hjertet af København leverer vi højt kvalificeret bistand inden for alle dele af erhvervsskatteretten. Rådgivning gives af specialiserede skatteadvokater med viden om skatteret i detaljer og grundigt kendskab til praksis på området. 

Vi arbejder til stadighed på at være foretrukken rådgiver for virksomheder og selskaber med kontakt til dansk skattelovgivning i Danmark såvel som internationalt. Vi bistår med skatterådgivning i forhold til alle trin i blandt andet etablering og omdannelse, M&A, medarbejderskat, skatte og afgiftsproces mv. 

Kontakt os i North Advokater med det samme for at få mere information om vores højt kvalificerede skatterådgivning også i internationale forhold.

 

Virksomheder med udenlandske arbejdstagere samt fordelagtige skatteordninger  

North Advokater tilbyder bistand til virksomheder med incitamentsordninger og særlige skatteforhold for danske og udenlandske medarbejdere. Vi yder rådgivning om bl.a. lav lønbeskatning, Aktieløn og kontaktordninger. Vi hjælper med retningslinjer for danske børsnoterede selskaber, og mulighederne for lav lønbeskatning ved tilflytning til Danmark.

 

Internationale skatteforhold  

At vælge den rigtige skatteadvokat til internationale skatteforhold, kan være afgørende. Internationale skatteforhold kræver grundigt kendskab til blandt andet feltet mellem forskellige landes skattelovgivning. Hos North Advokater hjælper vi med dobbeltbeskatningsaftaler, afklaring af skattepligt og herunder kvalifikation af udenlandske enheder samt kildebeskatning.

 

Skatteretslig bistand, investeringsselskaber og finansielle instrumenter

North Advokater yder bistand i skatteretslige spørgsmål vedrørende investeringsselskaber og finansielle instrumenter. Vi rådgiver blandet andet i spørgsmål om aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven.

 

Skatte- og selskabsretlig bistand vedrørende M & A og omstrukturering af selskaber

North advokater yder skatterådgivning i alle forhold omkring M & A/ køb og salg af virksomhed samt ved omstrukturering eller omdannelse af virksomhed eller selskab. I komplekse processer er det vigtigt at vælge den rigtige juridiske bistand. Hos North Advokater hjælper vores erfarne skatteadvokater under alle trin i M & A, omstrukturering eller omdannelse af virksomhed. Vi rådgiver og yder skatte- og selskabsretslig bistand i forhold til overordnet struktur, skatterelevante bestemmelser i aftaler, aktieombytning og tilførsel af aktiver. Desuden yder vi bistand ved spaltning (fission) og fusion. I den konkrete sag bistår vi i alle led af det forberedende arbejde og under selve eksekveringen, så vi kan sikre at alle skattemæssige forhold er på plads.

 

Skatte- og afgiftsproces 

Ved skatte- og afgiftsproces er det vigtigt med en skatteadvokat med viden om både lovgivning og praksis indenfor området. Vi bistår i alle trin i skatte- og afgiftprocesser. North Advokater yder bistand bl.a. ved indhentning af bindende svar fra SKAT, ved retssager i skatteret herunder landsskatteretsager.

 

Udenlandske koncerners danske selskaber og filialer

En udenlandsk koncern kan etablere sig i Danmark ved et dansk selskab eller en filial. Hos North Advokater rådgiver vi om skatteforhold i de enkelte detaljer ved etablering i Danmark. Vi bistår i selve etableringsprocessen, med skatterådgivning i forhold til blandt andet aktionær- og ledelsesforhold. Efter etableringen bistår vi med skatterådgivning og for eksempel afholdelse af generalforsamlinger.

 

Kontakt en skatteadvokat

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

Vi er eksperter i Corporate & Commercial Law og rådgiver bl.a. om selskabsret samt køb og salg af virksomheder.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Anbefalinger fra andre kunder

North Advokatpartnerselskab har via Morten Arup Neergaard rådgivet og hjulpet mig adskillige gange. Og til topkarakterer hver eneste gang. Der skulle være kontrakter på plads i forbindelse med andres brug af et onlineprogram, som jeg var med til at skabe. Jeg er trådt ud af et partnerskab som delejer, hvor Morten sørgede for, at jeg kom godt igennem det hele med de rette forudsætninger på plads. Jeg har etableret to selskaber i Norden, som North hjalp mig med at stifte. Og endelig har jeg af flere omgange haft brug for hjælp i tvister om ophavsret til materiale produceret af undertegnede, samt til persondataretlige problemstillinger ved online salg, posting og markedsføring. Norths bistand har uden tvivl været uvurderlig og jeg er altid blevet lyttet til samt rådgivet på bedste vis. Morten og teamet er kompetente, insisterede, troværdige og ikke mindst anstændige mennesker. Det er virkelig godt at vide, at der altid er nogen, der har ens ryg.
Rikke Kjelgaard
Rikke Kjelgaard
14. Juli, 2020.
Morten har igennem en årrække bistået mit selskab MS-Concept med helt centrale erhvervsretlige emner - alt fra samarbejdskontrkater med store kunder som fx Københavns Lufthavn, udfordringer med medarbejdere overtaget ved virksomhedsoverdragelse til vores overenskomst HORESTA/3F/Lederne og helt centrale emner for ledelsen og ejerne. Morten er en virkelig kompetent og stærk rådgiver til den mellemstore ejerledede virksomhed.
Sherif Brimbali
Sherif Brimbali
11. Juli, 2020.
Kan kun give de varmeste anbefaldelinger Og kun give en virkelig god anmeldelse for vort langvarige tilfredsstillende samarbejde og min kompetence indenfor Hotel og Restauration branchen har samarbejde i mange år med Nord Advokater kun med gode resultater og en god sparring samt rådgivning mange tak
Johnny Lykkegaard
Johnny Lykkegaard
11. Juli, 2020.

Bliv kontaktet