[trustindex no-registration=trustpilot]
+ 45 70 30 24 24 kontakt@northadvokater.dk

North Advokater

Coronanyt  

Advokathjælp til erhvervslivet
Ring på +45 40 73 42 58

Hjælpeordning til ansatte i risikogruppenFolketinget har indgået ny aftale om ret til sygedagpenge, til personer i risikogruppen for smitte med COVID-19

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en midlertidig aftale om ret til sygedagpenge, for personer med en øget risiko ved smitte med COVID-19. Det samme gælder for personer, der er pårørende til personer i risikogruppen. 

Aftalen betyder at personer i risikogruppen, og/eller deres pårørende i forbindelse med genåbningen af Danmark, har ret til at blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt for dem at møde ind på arbejdspladsen, og samtidig modtage løn eller sygedagpenge under deres fravær frem til 1. september 2020. Som arbejdsgiver vil du modtage sygedagpengerefusion i hele perioden, hvis medarbejderen opfylder de sædvanlige betingelser herfor. Undtaget fra de sædvanlige betingelser, for opnåelse af retten til sygedagpenge, er kravet om at medarbejderen skal være uarbejdsdygtig.

Lægelig vurdering

Det er medarbejderens egen læge, der skal vurdere om den enkelte medarbejder er i risikogruppen, eller er pårørende til en i risikogruppen. 

Vurderingen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om personer i risikogruppen, der på nuværende tidspunkt omfatter: 

  • Personer med høj alder
  • Beboere i plejebolig
  • Personer med overvægt (personer med svær overvægt, og et BMI over 35, eller personer med svær overvægt med et BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom)
  • Personer med visse sygdomme eller tilstande, f.eks. svær hjertekarsygdom, svær lungesygdom, kronisk nyre- eller leversygdom, dårligt reguleret diabetes sygdomme eller lidelser, som medfører nedsat hostekraft m.v. se den fulde liste her: https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper
  • Visse børn med kronisk sygdom
  • Personer uden fast bopæl
  • Gravide 

Krav om tilpasning eller omplacering

For at du som arbejdsgiver kan anvende ordningen, er det et krav at der ikke er mulighed for at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller kan omplaceres på en måde så medarbejderen ikke udsættes for smittefare.

Som arbejdsgiver har du altså pligt til, at tilpasse medarbejderens arbejde, i det omfang det er muligt, hvis du vil opnå ret til at modtage sygedagpengerefusion i perioden.
 

Sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag

Hvis du som arbejdsgiver udbetaler løn til medarbejdere i risikogruppen eller deres pårørende, mens de ikke har mulighed for at varetage deres arbejde, opnår du retten til sygedagpengerefusion allerede fra første fraværsdag.


Ikrafttrædelse

Ordningen er endeligt vedtaget i dag 20. maj 2020. Hos North Advokater følger vi udviklingen skarpt, og så klar til at rådgive dig om de nye regler.

Se det vedtagne lovforslag her: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l190/20191_l190_som_vedtaget.htm 

 

Janus Haraldsen

Janus Haraldsen

Advokatfuldmægtig

Specialist i kontrakter og ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 51 22 44 60
Mail: jh@northadvokater.dk

Udfyld formular hvis du vil ringes op 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

Vi er eksperter i Corporate & Commercial Law og rådgiver bl.a. om selskabsret samt køb og salg af virksomheder.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Anbefalinger fra andre kunder

North Advokatpartnerselskab har via Morten Arup Neergaard rådgivet og hjulpet mig adskillige gange. Og til topkarakterer hver eneste gang. Der skulle være kontrakter på plads i forbindelse med andres brug af et onlineprogram, som jeg var med til at skabe. Jeg er trådt ud af et partnerskab som delejer, hvor Morten sørgede for, at jeg kom godt igennem det hele med de rette forudsætninger på plads. Jeg har etableret to selskaber i Norden, som North hjalp mig med at stifte. Og endelig har jeg af flere omgange haft brug for hjælp i tvister om ophavsret til materiale produceret af undertegnede, samt til persondataretlige problemstillinger ved online salg, posting og markedsføring. Norths bistand har uden tvivl været uvurderlig og jeg er altid blevet lyttet til samt rådgivet på bedste vis. Morten og teamet er kompetente, insisterede, troværdige og ikke mindst anstændige mennesker. Det er virkelig godt at vide, at der altid er nogen, der har ens ryg.
Rikke Kjelgaard
Rikke Kjelgaard
14. Juli, 2020.
Morten har igennem en årrække bistået mit selskab MS-Concept med helt centrale erhvervsretlige emner - alt fra samarbejdskontrkater med store kunder som fx Københavns Lufthavn, udfordringer med medarbejdere overtaget ved virksomhedsoverdragelse til vores overenskomst HORESTA/3F/Lederne og helt centrale emner for ledelsen og ejerne. Morten er en virkelig kompetent og stærk rådgiver til den mellemstore ejerledede virksomhed.
Sherif Brimbali
Sherif Brimbali
11. Juli, 2020.
Kan kun give de varmeste anbefaldelinger Og kun give en virkelig god anmeldelse for vort langvarige tilfredsstillende samarbejde og min kompetence indenfor Hotel og Restauration branchen har samarbejde i mange år med Nord Advokater kun med gode resultater og en god sparring samt rådgivning mange tak
Johnny Lykkegaard
Johnny Lykkegaard
11. Juli, 2020.

Bliv kontaktet