[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Coronanyt  

Advokathjælp til erhvervslivet
Ring på +45 40 73 42 58

Hjælpeordning til ansatte i risikogruppenFolketinget har indgået ny aftale om ret til sygedagpenge, til personer i risikogruppen for smitte med COVID-19

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en midlertidig aftale om ret til sygedagpenge, for personer med en øget risiko ved smitte med COVID-19. Det samme gælder for personer, der er pårørende til personer i risikogruppen. 

Aftalen betyder at personer i risikogruppen, og/eller deres pårørende i forbindelse med genåbningen af Danmark, har ret til at blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt for dem at møde ind på arbejdspladsen, og samtidig modtage løn eller sygedagpenge under deres fravær frem til 1. september 2020. Som arbejdsgiver vil du modtage sygedagpengerefusion i hele perioden, hvis medarbejderen opfylder de sædvanlige betingelser herfor. Undtaget fra de sædvanlige betingelser, for opnåelse af retten til sygedagpenge, er kravet om at medarbejderen skal være uarbejdsdygtig.

Lægelig vurdering

Det er medarbejderens egen læge, der skal vurdere om den enkelte medarbejder er i risikogruppen, eller er pårørende til en i risikogruppen. 

Vurderingen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om personer i risikogruppen, der på nuværende tidspunkt omfatter: 

  • Personer med høj alder
  • Beboere i plejebolig
  • Personer med overvægt (personer med svær overvægt, og et BMI over 35, eller personer med svær overvægt med et BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom)
  • Personer med visse sygdomme eller tilstande, f.eks. svær hjertekarsygdom, svær lungesygdom, kronisk nyre- eller leversygdom, dårligt reguleret diabetes sygdomme eller lidelser, som medfører nedsat hostekraft m.v. se den fulde liste her: https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper
  • Visse børn med kronisk sygdom
  • Personer uden fast bopæl
  • Gravide 

Krav om tilpasning eller omplacering

For at du som arbejdsgiver kan anvende ordningen, er det et krav at der ikke er mulighed for at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller kan omplaceres på en måde så medarbejderen ikke udsættes for smittefare.

Som arbejdsgiver har du altså pligt til, at tilpasse medarbejderens arbejde, i det omfang det er muligt, hvis du vil opnå ret til at modtage sygedagpengerefusion i perioden.
 

Sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag

Hvis du som arbejdsgiver udbetaler løn til medarbejdere i risikogruppen eller deres pårørende, mens de ikke har mulighed for at varetage deres arbejde, opnår du retten til sygedagpengerefusion allerede fra første fraværsdag.


Ikrafttrædelse

Ordningen er endeligt vedtaget i dag 20. maj 2020. Hos North Advokater følger vi udviklingen skarpt, og så klar til at rådgive dig om de nye regler.

Se det vedtagne lovforslag her: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l190/20191_l190_som_vedtaget.htm 

 

Janus Haraldsen

Janus Haraldsen

Advokatfuldmægtig

Specialist i kontrakter og ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 51 22 44 60
Mail: jh@northadvokater.dk

Udfyld formular hvis du vil ringes op 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet