[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Advokat til Landsretten

Advokathjælp til Landsretten. Hos North Advokater har vi flere erfarne Landsretsadvokater, der kan bistå dig med din sag i Landsretten..  

Advokat til Landsretten  

Leder du efter en advokat til at føre din sag i Landretten, kan vi hjælpe dig hos North Advokater. Har du f.eks tabt din sag i Byretten og vil anke den i Landsretten, eller har din modpart anket sagen, har vi engagerede og dedikerede Landsretsadvokater der er klar til at repræsentere og bistå dig. 

De fleste retssager starter i Byretten, og når sagen er startet i Byretten, er Landsretten den instans, der tager sig af en eventuel ankesag. En ankesag er, når en af parterne i sagen er uenig med  Byrettens dom, og ønsker at få sagens resultat efterprøvet i en anden instans. Landsretten hører ankesagen og træffer herefter afgørelse i sagen. Landsrettens afgørelse kan enten stadfæste eller ændre Byrettens afgørelse.

For at vi som advokater har opnået møderet for Landsretten, skal vi bestå flere prøver, hvor Landsretten vurderer, at vi opfylder betingelserne for at opnå møderet for Landsretten. Det er derfor ikke alle advokater, som har møderet for Landsretten. Vi kan derfor hjælpe dig, hvis du har en advokat som har hjulpet dig i Byretten, men ikke har møderet for Landsretten, så overtager vi gerne din sag med overlevering fra din nuværende advokat, hvis sagen er blevet anket af din modpart eller du selv ønsker at anke.

Langt flere byretssager end man måske forestiller sig, bliver anket til Landsretten, og nogle domme ændres også, men det afhænger af de konkrete forhold i sagen. Står du overfor en sag der bare med nogen sandsynlighed kan ende i Landsretten, vil det derfor være en god idé at tage kontakt til os hos North Advokater.

Som din Landsretsadvokat vil vi fremføre dine synspunkter i din konkrete sag, samtidig med, at vi kan forklare den juridiske side af din sag til dommerne. Derudover vil vi rådgive dig om de muligheder du har, så du er klædt på og føler dig tryg under hele retssagen.

Vi har bistået mange klienter i Landsretten, og vi kan også hjælpe dig, hvis du ønsker at anke en sag, eller modparten har anket sagen og du derfor skal i Landsretten.

Uanset hvad årsagen er til at du skal i Landsretten, så er du meget velkommen til at kontakte os for en snak om din sag.

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

Partner & Advokat (L)

Kontakt North Advokater for en advokat til Landsretten 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet