[trustindex no-registration=trustpilot]

Ny aftale om midlertidig arbejdsfordeling 

Aftalen har til formål at understøtte arbejdsgivere og lønmodtagere, der fortsat er udfordret på grund af udbruddet af coronavirus. 

Ordningen indebærer at en arbejdsgiver kan nedsætte en medarbejders arbejdstid og løn i en periode for at undgå at afskedige pågældende medarbejder. Medarbejderen har mulighed for at søge supplerende dagpenge i denne periode for at dække indkomsttabet. 

For medarbejdere, som ikke er forsikret i en a-kasse, bliver der nu mulighed for, at de ekstraordinært kan melde sig ind og således få ret til supplerende dagpenge i pågældende periode.  

Den midlertidige ordning om arbejdsfordeling skal ses som et supplement til de eksisterende regler om arbejdsfordeling. 

 

Hvordan og hvem 

Arbejdsgivere får ret til at etablere en ordning om arbejdsfordeling uden en samlet kollektiv aftale om dette. En midlertidig ordning om arbejdsfordeling kan gælde alle medarbejdere, altså både overenskomstdækkede, ikke-overenskomstdækkede samt funktionærer. 

Ordningen gælder for resten af året. Aftaler, der er igangsat senest 31. december 2020 og har en maksimal varighed på fire måneder, kan fortsætte i 2021. 

Arbejdsgivere, der ønsker at gøre brug af ordningen om arbejdsfordeling, skal informere og høre deres medarbejdere i overensstemmelse med de i forvejen gældende regler i kollektiv overenskomst. 

En ordning om arbejdsfordeling skal omfatte enten en virksomhed som helhed, en afdeling i en virksomhed eller en bestemt produktionsenhed. Ordningen gælder både fuldtids- og deltidsansatte og skal omfatte mindst to medarbejdere i henhold til de gældende regler.  

Desuden skal etableringen af en midlertidig ordning om arbejdsfordeling være sagligt begrundet, f.eks. som følge af en ordrenedgang.  

Medarbejderen tager herefter stilling til, om han/hun ønsker at indgå i ordningen. Hvis medarbejderen ikke ønsker dette, kan arbejdsgiveren beslutte, om vedkommende skal afskediges.  

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcentret i den kommune, hvor virksomheden ligger, senest samtidig med at arbejdsfordelingsordningen træder i kraft. Jobcentret registrerer de omfattede medarbejdere og underretter medarbejdernes a-kasser om aftalen om arbejdsfordeling. Det er herefter a-kasserne, der vurderer, om medarbejderne kan få udbetalt supplerende dagpenge.   

Læs hele lovforslaget 

 

For rådgivning om både nye og gamle regler om arbejdsfordeling, kontakt North Advokater på telefon +45 7030 2424 

Janus Haraldsen

Janus Haraldsen

Advokatfuldmægtig

Specialist i kontrakter og ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 51 22 44 60
Mail: jh@northadvokater.dk

Udfyld formular hvis du vil ringes op 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet