[trustindex no-registration=trustpilot]
+ 45 70 30 24 24 kontakt@northadvokater.dk

Ny aftale om midlertidig arbejdsfordeling 

Aftalen har til formål at understøtte arbejdsgivere og lønmodtagere, der fortsat er udfordret på grund af udbruddet af coronavirus. 

Ordningen indebærer at en arbejdsgiver kan nedsætte en medarbejders arbejdstid og løn i en periode for at undgå at afskedige pågældende medarbejder. Medarbejderen har mulighed for at søge supplerende dagpenge i denne periode for at dække indkomsttabet. 

For medarbejdere, som ikke er forsikret i en a-kasse, bliver der nu mulighed for, at de ekstraordinært kan melde sig ind og således få ret til supplerende dagpenge i pågældende periode.  

Den midlertidige ordning om arbejdsfordeling skal ses som et supplement til de eksisterende regler om arbejdsfordeling. 

 

Hvordan og hvem 

Arbejdsgivere får ret til at etablere en ordning om arbejdsfordeling uden en samlet kollektiv aftale om dette. En midlertidig ordning om arbejdsfordeling kan gælde alle medarbejdere, altså både overenskomstdækkede, ikke-overenskomstdækkede samt funktionærer. 

Ordningen gælder for resten af året. Aftaler, der er igangsat senest 31. december 2020 og har en maksimal varighed på fire måneder, kan fortsætte i 2021. 

Arbejdsgivere, der ønsker at gøre brug af ordningen om arbejdsfordeling, skal informere og høre deres medarbejdere i overensstemmelse med de i forvejen gældende regler i kollektiv overenskomst. 

En ordning om arbejdsfordeling skal omfatte enten en virksomhed som helhed, en afdeling i en virksomhed eller en bestemt produktionsenhed. Ordningen gælder både fuldtids- og deltidsansatte og skal omfatte mindst to medarbejdere i henhold til de gældende regler.  

Desuden skal etableringen af en midlertidig ordning om arbejdsfordeling være sagligt begrundet, f.eks. som følge af en ordrenedgang.  

Medarbejderen tager herefter stilling til, om han/hun ønsker at indgå i ordningen. Hvis medarbejderen ikke ønsker dette, kan arbejdsgiveren beslutte, om vedkommende skal afskediges.  

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcentret i den kommune, hvor virksomheden ligger, senest samtidig med at arbejdsfordelingsordningen træder i kraft. Jobcentret registrerer de omfattede medarbejdere og underretter medarbejdernes a-kasser om aftalen om arbejdsfordeling. Det er herefter a-kasserne, der vurderer, om medarbejderne kan få udbetalt supplerende dagpenge.   

Læs hele lovforslaget 

 

For rådgivning om både nye og gamle regler om arbejdsfordeling, kontakt North Advokater på telefon +45 7030 2424 

Janus Haraldsen

Janus Haraldsen

Advokatfuldmægtig

Specialist i kontrakter og ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 51 22 44 60
Mail: jh@northadvokater.dk

Udfyld formular hvis du vil ringes op 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

Vi er eksperter i Corporate & Commercial Law og rådgiver bl.a. om selskabsret samt køb og salg af virksomheder.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Anbefalinger fra andre kunder

North Advokatpartnerselskab har via Morten Arup Neergaard rådgivet og hjulpet mig adskillige gange. Og til topkarakterer hver eneste gang. Der skulle være kontrakter på plads i forbindelse med andres brug af et onlineprogram, som jeg var med til at skabe. Jeg er trådt ud af et partnerskab som delejer, hvor Morten sørgede for, at jeg kom godt igennem det hele med de rette forudsætninger på plads. Jeg har etableret to selskaber i Norden, som North hjalp mig med at stifte. Og endelig har jeg af flere omgange haft brug for hjælp i tvister om ophavsret til materiale produceret af undertegnede, samt til persondataretlige problemstillinger ved online salg, posting og markedsføring. Norths bistand har uden tvivl været uvurderlig og jeg er altid blevet lyttet til samt rådgivet på bedste vis. Morten og teamet er kompetente, insisterede, troværdige og ikke mindst anstændige mennesker. Det er virkelig godt at vide, at der altid er nogen, der har ens ryg.
Rikke Kjelgaard
Rikke Kjelgaard
14. Juli, 2020.
Morten har igennem en årrække bistået mit selskab MS-Concept med helt centrale erhvervsretlige emner - alt fra samarbejdskontrkater med store kunder som fx Københavns Lufthavn, udfordringer med medarbejdere overtaget ved virksomhedsoverdragelse til vores overenskomst HORESTA/3F/Lederne og helt centrale emner for ledelsen og ejerne. Morten er en virkelig kompetent og stærk rådgiver til den mellemstore ejerledede virksomhed.
Sherif Brimbali
Sherif Brimbali
11. Juli, 2020.
Kan kun give de varmeste anbefaldelinger Og kun give en virkelig god anmeldelse for vort langvarige tilfredsstillende samarbejde og min kompetence indenfor Hotel og Restauration branchen har samarbejde i mange år med Nord Advokater kun med gode resultater og en god sparring samt rådgivning mange tak
Johnny Lykkegaard
Johnny Lykkegaard
11. Juli, 2020.

Bliv kontaktet