[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Corona krisen

Advokathjælp under Corona krisen. Vi er som advokater i højeste beredskab og står klar til at hjælpe dig igennem krisen. 

“Vi tror på det er vigtigt, at skabe værdi sammen…”

Information om Covid-19

COVID-19 har nu for alvor ramt Danmark og de danske virksomheder, og hos North Advokater får vi mange henvendelser i forhold til, hvordan den enkelte virksomhed bedst tilpasses situationen, og ledes så sikkert som muligt igennem denne krise.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sikret en række hjælpepakker for dansk erhvervsliv og lønmodtagere, som skal bidrage til at så mange som muligt af de hårdt trængte virksomheder overlever krisen.

Indtil videre er blandt andet følgende hjælpepakker vedtaget:

Trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation for fyringstruede lønmodtagere

Trepartsaftalen indeholder mulighed for midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere, ansat i virksomheder, der som følge af COVID-19 oplever ordrenedgang og færre kunder, og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere. Trepartsaftalen sikrer at virksomhederne i tre måneder, kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Ved benyttelse af ordningen forpligter du dig som virksomhed til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.


Aftale om mulighed for hjemsendelse af medarbejdere uden løn

Horesta og 3F har indgået en midlertidig aftale som giver virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen, der er medlem af HORESTA Arbejdsgiver, og omfattet af overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F, Privat Service, Hotel og Restauration, mulighed for hjemsendelse af medarbejdere uden løn frem til 29. marts 2020.

Det er en forudsætning for aftalen af du som arbejdsgiver begrænser brugen af aftalen mest muligt, og kalder dine medarbejdere tilbage på arbejde så snart situationen normaliserer sig. 

Under hjemsendelsen har dine medarbejdere mulighed for at opsige deres stilling uden varsel, hvis de bliver tilbudt anden beskæftigelse.

En tilsvarende aftale eksisterer mellem DI og 3F-Byggegruppen, for medarbejdere beskæftiget på følgende overenskomster, Bygge- og Anlægsoverenskomsten, Bygningsoverenskomsten, Overenskomsten for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde, Industrioverenskomsten, Gulvoverenskomsten og Isoleringsoverenskomsten.

Sygedagpengerefusion fra første fraværsdag med COVID-19 relateret fravær

For medarbejdere, der er sygemeldt med COVID-19, suspenderes den sædvanlige arbejdsgiverperiode på 30 dage, så din virksomhed får ret til sygedagpengerefusion allerede fra medarbejderens første sygedag. Desuden indføres der en ny ret til sygedagpengerefusion, i situationer hvor din medarbejdere ikke er syge, men af anden årsag ikke har mulighed for at passe sit arbejde, på grund af myndighedernes anbefalinger til bestemte grupper, om at blive hjemme på grund af COVID-19.

For at du som arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion efter de nye COVID-19 regler, skal medarbejderen udfylde en tro- og loveerklæring om, at vedkommende ikke kan passe sit arbejde på grund af COVID-19.

Selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for sygedagpengerefusion allerede fra første fraværsdag i stedet for efter den sædvanlige egenperiode på 2 uger.

Hos North Advokater, forudser vi, at vi ikke har set den sidste økonomiske hjælpepakke i denne krise, f.eks. er der allerede fremsat forslag om hjælp til de selvstændigt erhvervsdrivende og mikrovirksomhederne.

Som arbejdsgiver bør du nøje overveje, om en af de vedtagne hjælpepakker har relevans for din virksomhed, og dermed medvirke til fastholdelse af virksomhedens ansatte. Hvis du har forventninger til at virksomhedens aktiviteter og indtjening normaliseres, vil det formentligt være en fordel at fastholde dine medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen.

 

Er din virksomhed ramt af COVID-19 i form af nedgang eller ingen omsætning, og har din virksomhed ikke mulighed for at udnytte en af de vedtagne hjælpepakker, kan du som arbejdsgiver overveje et eller flere af de følgende redskaber:

Omplacering af de enkelte medarbejdere til andre arbejdsopgaver

Det kan være relevant at overveje, om det er muligt at omplacere medarbejdere til andre funktioner i virksomheden, hvor arbejdskraften bidrager positivt. De fleste virksomheder har opgaver eller interne projekter, som med fordel kan løses nu, og måske medvirke til, at virksomheden står stærkere på den anden side af krisen.

Som arbejdsgiver har du ledelsesretten, og kan frit lede og fordele arbejdet. Du skal være opmærksom på, at væsentlige ændringer i en medarbejders ansættelsesforhold og vilkår, skal varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel, og den enkelte medarbejder kan vælge at betragte sig som opsagt, hvis vedkommende ikke kan acceptere ændringen.  Det vil derfor være en god idé, hvis du som arbejdsgiver i fællesskab med dine medarbejder kan indgå aftale om frivillig og midlertidig ændring af den enkelte medarbejderes arbejdsopgaver, for at rede arbejdspladser i virksomheden.

For overenskomstansatte medarbejdere, indeholder nogle overenskomster mulighed for at indgå aftale om arbejdsfordeling. Arbejdsfordeling er en aftale om en nedsættelse af den overenskomstmæssige arbejdstid i en tidsbegrænset periode. Ordningen kan anvendes af en virksomhed for at undgå afskedigelser, og kan derfor være relevant i denne periode. Aftale om benyttelse af den kollektive arbejdsfordelingsordning, skal typisk indgås ved forhandling med den lokale fagforening, tillidsrepræsentanten eller en anden repræsentant for det relevante fagforbund.

For virksomheder uden overenskomst, kan aftale om arbejdsfordeling indgås ved aftale mellem arbejdsgiveren og samtlige medarbejdere i virksomheden, den omfattede virksomhedsafdeling eller produktionsenhed, som arbejdsfordelingen skal omfatte.

Afspadsering og afholdelse af ferie

Som arbejdsgiver har du ret til at varsle, at medarbejderne skal afholde eventuel restferie. Du skal dog være opmærksom på, at ferielovens regler bestemmer at du som arbejdsgiver skal varsle afholdelse af restferie med mindst en måneds varsel.

I ekstraordinære tilfælde, indeholder ferielovens regler mulighed for at du som arbejdsgiver, kan varsle ferie med et forkortet varsel. Det beror på en konkret vurdering, om din virksomheds situation udgør et sådant ekstraordinært tilfælde, at det er muligt at varsle afholdelse af ferie med forkortet varsel for den enkelte medarbejder. Produktionsstop og nedlukning på grund af COVID-19, vil muligvis kunne udgøre et sådant tilfælde.

Det kan også være en mulighed at indgå en aftale med jeres medarbejdere om, at de afholder deres eventuelle restferie.

Opsigelse

Har virksomheden ingen eller meget begrænset omsætning på grund af COVID-19, kan det være nødvendigt at opsige en del af virksomhedens medarbejdere. Som arbejdsgiver er opsigelse typisk det sidste alternativ, men det kan være det der sikrer virksomhedens beståelse nu og her, og sikrer, at der er en arbejdsplads at vende tilbage til på den anden side af krisen.

Janus Haraldsen

Janus Haraldsen

Advokatfuldmægtig

Specialist i kontrakter og ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 51 22 44 60
Mail: jh@northadvokater.dk

Kontakt os hos North Advokater for rådgivning om mulighederne i netop din virksomhed

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet