[trustindex no-registration=trustpilot]

Lovlig registrering af gæster på restaurant

 

Sundhedsmyndighederne kom for nylig på et pressemøde med en opfordring til alle restauranter, barer, cafeer mm., om at foretage registrering af deres gæster, for at kunne lave efterfølgende smitteopsporing. 

Datatilsynet skriver, at registrering af information om gæster godt kan foregå indenfor rammerne af de databeskyttelsesretslige regler, såfremt følgende seks råd iagttages; 

1. Lad det være frivilligt. Det skal være den enkelte gæsts valg, om vedkommende ønsker at registrere sine oplysninger. Og det skal være reelt frivilligt – det vil sige, at der ikke må være nogen ulempe for gæsten ved ikke at gøre det. 
Vil én person i et selskab ikke lade sig registrere, må man ikke afkræve et samtykke for at lade personen spise sammen med resten af selskabet. Man kunne også nøjes med generelt at registrere én person pr. selskab. Har man et større selskab på 150 gæster, kan man overveje om man blot vil registrere værtens kontaktoplysninger eller om det her giver mening at registrere alle de deltagende. 
 
2. Oplys om formålet. Gør det klart for gæsterne, hvad der registreres, hvad det skal bruges til, og hvor længe det opbevares. Hvis man benytter sig at fx et online-bookingsystem, bør man også her oplyse om, hvis oplysningerne fra bookingen vil kunne blive brugt til smitteopsporing. 
 
3. Registrer kun det nødvendige. Der vil normalt være tale om navn, kontaktoplysniger og det tidsrum, man har opholdt sig på restauranten – og afhængig af lokalets størrelse evt. også, hvor man har siddet henne. 
 
4. Pas på oplysningerne. Sørg for, at uvedkommende ikke får adgang til de oplysninger, der bliver registreret. 
 
5. Brug ikke oplysningerne til andet. Oplysningerne må kun bruges til smitteopsporing efter behov – og ikke til fx efterfølgende markedsføring eller andre formål. 
 
6. Slet oplysningerne løbende. Når oplysningerne ikke længere er relevante ift. smitteopsporing, skal de slettes. 
Det varer i gennemsnit fjorten dage førend en person udviser symptomer, så at oplysningerne slettes efter fire uger ville sagtens kunne forsvares. 
 
Desuden gør datatilsynet opmærksom på, at man skal huske gæsternes rettigheder, nemlig retten til indsigt, indsigelse, sletning mv. 
 
Læs mere hos datatilsynet 

  
 

Janus Haraldsen

Janus Haraldsen

Advokatfuldmægtig

Specialist i kontrakter og ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 51 22 44 60
Mail: jh@northadvokater.dk

Udfyld formular hvis du vil ringes op 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet